Jouluavustuksia voi jälleen hakea!

Limingan seurakunnan diakoniatyö ja kunnan sosiaalipalvelut jakavat yhdessä MLL:n ja SPR:n sekä yksityisten lahjoittamia pieniä taloudellisia jouluavustuksia. Hakuaika on 4.10.2021 klo 09.00 – 25.11.2021 klo

Yhteisellä asialla: Asta Muyima

Li­min­gan asiois­ta päät­tää 35 val­tuu­tet­tua, mut­ta kei­tä he ovat? Yh­tei­sel­lä asial­la -jut­tu­sar­ja esit­te­lee ih­mi­set pää­tös­ten ta­kaa. Olen Asta Muyima, 54-vuotias varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Työskentelen vuorohoito-osastolla Aapin

Majakkaseura vierailee syyslomalla kirjastossa

Suo­men Ma­jak­ka­seu­ra läh­tee syys­kier­tueel­le vauh­dik­kaas­ti pan­de­mian nyt hel­li­tet­tyä. Yh­des­sä kump­pa­nei­dem­me kans­sa luom­me kat­ta­van ja kiin­nos­ta­van kier­tueen! Li­min­gan kir­jas­tos­sa torstaina 28.10. klo 18.30 alkaen oh­jel­ma­na on:

Liminka on Suomen kekseliäin kunta!

Kekseliäin kunta valittiin osana Hyvä kiertämään -kampanjaa, jossa kerättiin kunta-alan parhaita oivalluksia valtakunnalliseen Tekojen tori -portaaliin. Limingassa parannetaan kuntatyötä ja kuntalaisten palveluja sekä tehdään kehittämistyötä

Kutsu viherverkoston kehittämisiltaan

Tervetuloa kehittämään viihtyisää viherverkostoa ulkoilun merkeissä! Torstaina 21.10.2021 klo 17.00-18.00, Aabraminpuisto (Vanha Liminka, museoalue) Torstaina 21.10.2021 klo 18.00-19.00, Katrinketo, Kaarteenaho (osoite: Väliaho 21) Olemme kehittämässä

Yhteisellä asialla: Arja Porkka

Limingan asioista päättää 35 valtuutettua, mutta keitä he ovat? Yhteisellä asialla -juttusarja esittelee ihmiset päätösten takaa. Olen Arja Päivi Porkka (vas.), syntymäsukinimeni on Kulotie. Limingassa

Blogi: Kunnat paremmuusjärjestykseen?

Viimeisten kuukausien aikana kuntia on laitettu paremmuusjärjestykseen oikein urakalla. Asialla ovat olleet pankit, kuten Hypo-pankki, suunnittelu- ja konsulttitoimistot Ramboll Livcy-elävyysindeksin kautta ja WSP sekä Kiinteistöliitto,