Karintielle korotettu suojatie

Karintielle toteutetaan korotettu suojatie yhtenä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettynä kohteena. Kohde on valittu liikenneturvallisuuden parantamiskohteeksi vuonna 2015 tehdyn liikenneturvallisuuskyselyn pohjalta. Voit tutustua suunnitelmaan tästä linkistä.  

Tulevien ykkösten valintalomake

Tulevien ykkösten valintalomake löytyy tästä linkistä. Lomakkeessa kysytään: Matematiikan valinta (pitkä vai lyhyt) Kielivalinta (saksa) Kaveritoive samaan opiskeluryhmään (enintään kaksi kaveritoivetta) Uskontokunta (uskonnon ja elämänkatsomustiedon

Kaivutöitä lukion työmaalla

Lukion työmaalle tuodaan työmaasähköliittymä 12.5. alkaen. Ajettaessa Lippitien kautta lukion taakse on työmaan laidalla sähköliittymän kaivutyöt käynnissä 12.5. – 18.5.2021. Kaivutyöt tehdään vaiheistetusti niin, että

Vastaa Minun elämäni ja arkeni -kyselyyn

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään? Haluamme auttaa kuntamme asukkaita elämään hyvää arkea. Työmme tueksi

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Li­min­gas­sa 10.5.2021 al­kaen

Li­min­gan kun­nan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä kä­sit­te­li torstaina 6.5.2021 ilta­päi­väl­lä pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa ko­ro­na­ti­lan­net­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män 4.5.2021 an­ta­mien oh­jeis­tus­ten poh­jal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la ja tilanne Limingassa

Kirjaston koronarajoitukset muuttuvat

Kirjaston koronarajoituksia vähennetään. Omatoimikirjasto avataan la 8.5. alkaen. ⁠ Lehtisali avataan myös, mutta turvavälejä noudattaen eli istumapaikkoja on tavallista vähemmän. ⁠ Pika-asioinnista luovutaan, mutta muistathan