Luontokoulu

Lapsi tutkii vesieliöitä haavissa.

Limingan luontokoulu tarjoaa luontokoulupalveluja Limingan kunnan ja lähikuntien perusopetuksen, erityisesti alakoulun oppilaille. Luontokoulupalvelut sisältävät eri teemoihin liittyviä kokemuksellisia ja toiminnallisia 2-4 tunnin mittaisia luontokoulukokonaisuuksia, yksittäisiä luontokoulupäiviä tai pidempiä leirikouluohjelmia.

Luontokouluohjelmien suunnittelun pohjana käytetään valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa. Luontokoulutoiminnan taustalla ja päämääränä on opetussuunnitelman sisältämä tavoite lasten ja nuorten luontosuhteen ja ympäristöherkkyyden synnyttämisestä ja vahvistamisesta sekä kestävän elämäntavan edistämisestä.

Kiinnostusta luontoon ja ympäristöön herätellään luontokoulussa ympäristöopin sisältöjen lisäksi mm. kuvataiteen, liikunnan, musiikin sekä draaman ja mielikuvituksen keinoin. Oppiminen luontokoulussa tapahtuu toiminnallisen, kokemuksellisen ja yhdessä oppimisen kautta. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös tieto- ja viestintätekniikkaa. Limingan kunnan tulevassa strategiassa yhtenä painopisteenä mainitaan kestävä elämäntapa ja luontokasvatus. Luontokoulun tehtävänä on tukea näiden tavoitteiden edistämistä.