Oppilaskunta

Tukioppilastoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on aloittanut tukioppilastoiminnan Suomessa vuonna 1972. Nykyään tukioppilaita on lähes kaikissa yläkouluissa. Tukioppilaat ovat tavallisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaan ei tarvitse olla kympin oppilas, mutta hän on koulumyönteinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Hän on huomaavainen ja huolehtii siitä, ettei kukaan jää yksin.