Varhaiskasvatus

Pohtiva nainen, jonka pään päälle on piirretty kysymysmerkki

Heräsikö kysymyksiä varhaiskasvatuksesta?

Olemme keränneet usein kysytyt kysymykset vastauksineen yhteen. Pääset tutustumaan niihin tästä linkistä.

Usein kysytyt kysymykset

Kunnallinen päiväkotihoito

Limingassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa kirkonkylällä ja Tupoksessa sekä perhepäivähoidossa.
 
Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen ja oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he.
Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei vaikuta myöskään se, että onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.
Varhaiskasvatuksen alkaessa oikeus kotihoidontukeen päättyy. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.
Varhaiskasvatusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.
Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakuaika on enintään neljä kuukautta hakemuksen jättämisestä. Jos tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa äkillisen työllistymisen tai äkillisen opiskelupaikan saamisen vuoksi, järjestämme varhaiskasvatuspaikan viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.
Hakemuksen voi täyttää Sähköinen asiointi -kohdassa. Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla.
Hakemuslomakkeita saa kaikista varhaiskasvatuksen toimipisteistä ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä. Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodin johtajalle tai lapsen hoitopaikkaan.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus ja esiopetus on keskitetty Aapin päiväkotiin.
Lain mukaan kunnan on järjestettävä kalenterivuoden ja vuorokauden aikana päiväkodin toiminta ja aukioloaika paikallisen tarpeen mukaan. Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/ tai viikonloppuina annettavaa varhaiskasvatusta.
Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat vanhemmat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa. Vuorohoitoa ei järjestetä myöskään vanhempien vapaapäivinä, loma-aikoina tms. aikoina, jolloin jompikumpi huoltaja on kotona.
Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen varhaiskasvatuspaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan varhaiskasvatuspaikkaan. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.
Vuorohoitoa voidaan järjestää myös seudullisesti, mikäli hoidettavien lasten määrä on huomattavan vähäinen. Järjestelyistä päättää aina varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtaja. 
Lisätietoa vuorohoidosta saat päiväkodin johtajalta.

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pienryhmässä hoitajan tai lasten kotona.
Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässään neljä kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta ja yksi osa-aikainen lapsi.
Perhepäivähoitajia on eri puolilla Limingan kirkonkylää, Alatemmeksellä sekä Tupoksen alueella.
Perhepäivähoitajien toiminta perustuu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Lisätietoja saat perhepäivähoidonohjaajalta.

Hoidontarve ja maksuluokka

Hoidontarve
Käytössä olevat tunnit/kk
Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0 - 8060%enintään 4h
81 - 11570%5,5h
116 - 15080%enintään 7h
151 -100%yli 7h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Limingan kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Tieto Evry, joka toimii älypuhelimessa ja tietokoneella. Tieto Evry on tarkoitettu huoltajille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon.

Toivomme huoltajien ilmoittavan lasten hoitoajat ensisijaisesti Tieto Evry kautta. Lisätietoja sovelluksen käytöstä saatte lapsenne päiväkotiryhmästä sekä päiväkotien johtajilta.

Hoitosuhteen muuttaminen ja irtisanominen

Hoidontarpeen muutokset on tehtävä kirjallisesti lapsen varhaiskasvatuspaikan kanssa. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Hoitopaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Kun lapsen hoitosuhde irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodin johtajalle tai lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsi saa tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksen tukitoimina ja muiden palveluntuottajien tuottamina tukipalveluina.

Tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa vastaa tukea tarvitsevien lasten kasvatuksellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Järjestettäessä lapselle tehostettua tai erityistä tukea, ei välttämättä tarvita erillisiä toimenpiteitä, vaan päiväkodin arki toimii kuntouttavana elementtinä.

Tehostettu ja erityinen tuki perustuvat varhaiskasvatuksen hyvälle perusosaamiselle. Lapsen yksilöllistä tuen tarvetta ja tukitoimia arvioidaan yhdessä vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli varhaiskasvatusyksiköissä on tilaa, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada enintään viisi päivää kuukaudessa, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan.

Tilapäisen kokopäivähoidon lapsikohtainen maksu on 20 euroa päivässä ja osapäivähoidon maksu on 12 euroa päivässä. Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään päiväkodin johtajan kanssa.