Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja muista käyttäjäpalveluista. Kunnan omistamia kiinteistöjä ovat muun muassa koulut, päiväkodit, terveyskeskus, liikuntahalli ja nuorisotalo.

Kiinteistöpalvelut huolehtii lisäksi myös kiinteistöjen piha-alueista ja -välineistä. Kiinteistöpalveluista vastaa kiinteistöpäällikkö.

Avainkortteja sekä kylän liikuntahallille, kouluille ja nuorisotaloille että Tupoksen kouluille ja Tupoksen nuorisotalollevoi tilata kiinteistönhoitajilta.

Ongelmatilanteissa virka-aikana ota yhteyttä kiinteistöpäällikköön.

Ongelmatilanteissa virka-ajan jälkeen ota yhteyttä kiinteistöpäivystykseen.

Numerot löydät tämän sivun yhteystieto-osiosta.