Osallistuva budjetointi

Herätyskello ja kolikkopinot, jotka itävät.

Kekseliäin kunta ja kuntalaiset – Osallistuva budjetti kekseliäisyydelle

Miten sinä edistäisit liminkalaisten hyvinvointia 20 022 eurolla? Osallistu Limingan ensimmäiseen osallistuvaan budjetointiin ja vaikuta!

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole yhtä ainoaa menetelmää, vaan siltä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Vuoden 2022 osallistuva budjetointi on Limingassa ensimmäinen laatuaan ja osaltaan myös pilotti, jonka perusteella käydään keskustelua osallistuvan budjetoinnin tuomista pysyväksi osaksi liminkalaista budjettivalmistelua.

Idea Limingan osallistuvalle budjetoinnille syntyi kokoomuksen, perussuomalaisten, vasemmiston, sosiaalidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmien aloitteesta syksyllä 2021. Valtuustoryhmät ehdottivat 20 022 euroa budjettia kekseliäiden kuntalaistemme päätettäväksi vuodelle 2022. Liminkalaisille annetaan siis mahdollisuus keksiä, ideoida ja suunnitella mihin 20 022 euroa budjetti käytettäisiin.

Miten osallistuva budjetointi etenee?

Limingan osallistuva budjetointi toteutetaan syksyn 2022 aikana. Prosessi on pyritty pitämään yksinkertaisena ja tehokkaana. Jokaisesta vaiheesta tullaan erikseen tiedottamaan kuntalaisia niin kunnan verkkosivuilla, kuin sosiaalisen median kanavien kautta (Facebook, Instagram, Twitter). Myös Kaiku-sovelluksen kautta seuraat näppärästi osallistuvan budjetoinnin etenemistä.

Seuraavassa on avattu osallistuvan budjetoinnin etenemistä tarkemmin:

Vaihe 1. Ideointi 15.8.2022–2.9.2022 (päättynyt)

Nyt on aika ideoida ja kehittää omaa kotikuntaa entistä ehommaksi! Miten sinä käyttäisit 20 022 euroa liminkalaisten hyvinvoinnin eteen?

Ideoinnin tueksi järjestetään kolme erillistä infotilaisuutta/minityöpajaa. Tilaisuuksien tarkoituksena on kertoa osallistuvan budjetoinnin valmistelusta, tukea kuntalaisia ideoinnissa sekä kerätä ideoita äänestystä varten. Ideoita voi jättää myös osallistumatta työpajoihin. Idea voi olla myös pienempi, eli koko 20 022 euron budjettia ei ole pakko käyttää!

Osallistuvan budjetoinnin infot/minityöpajat järjestettiin  elokuun 2022 aikana (23.8. Lakeustalolla, 25.8. Tupoksen koululla ja 30.8. Teams).

Mikäli et halua tai pysty osallistumaan työpajoihin, voit jättää ideasi myös suoraan kyselylomakkeen kautta (kysely suljettu). Tässä sinulle joitain vinkkejä idean suunnitteluun:

 • Nimeä ideasi selvästi ja napakasti.
 • Kerro, mihin alueelle ideasi sijoittuu (esimerkiksi tietty asuinalue/kylä vai koko kunta) ja ketä se koskettaa (kaikkia kuntalaisia, tiettyä ryhmää yms.).
 • Kerro, miten ideasi edistää liminkalaisten hyvinvointia?
  • Hyvinvointi voidaaan ymmärtää tässä yhteydessä laajasti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi terveyttä, viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tai jotain muuta!
 • Pohdi, että onko ideasi mahdollista toteuttaa maksimissaan 20 022 eurolla? Tarkkoja hintatietoja ei ole tarpeen esittää, sillä ne tarkistetaan valmisteluvaiheessa, ennen kuin ideat asetetaan äänestykseen. Idea voi olla hyvinkin pieni (esim. muutaman tuhannen euron budjetin vaativa idea) tai suurempi, koko budjetin sitova idea.
 • Lisäksi huomaathan, että idean tulee olla kunnan toimivallan puitteissa toteutettava!

Ideoita voi jättää 2.9.2022 saakka. Tästä pääset antamaan oman ehdotuksesi: osallistuvaan budjetointiin (kysely suljettu).

Kaikkien ideansa ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron arvoinen voittajan vapaasti valitsemaan liminkalaiseen yritykseen.

Annettuja henkilötietoja käsitellään Limingan kunnan hallinnon tietosuojaselosteen periaatteiden mukaisesti. Lisää henkilötietojen käsittelystä Limingan kunnassa voit lukea www.liminka.fi/tietosuoja

Vaihe 2. Ideoiden läpikäynti (päättynyt)

Kun ideoiden jättöaika on umpeutunut, siirtyvät jätetyt ideat jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelulla tarkoitetaan esimerkiksi ideoiden toteuttamiskelpoisuuden tarkastamista. Lisäksi valmistelussa jätettyjen ideoiden hinnat tarkistetaan ja tarvittaessa niitä päivitetään. Kaikki ideat, jotka on mahdollista toteuttaa, otetaan mukaan äänestykseen.

Jatkovalmistelu tehdään syyskuun ensimmäisten päivien aikana.

Vaihe 3. Kuntalaisäänestys 12.9.2022–30.9.2022 (päättynyt)

Kaiken kaikkiaan ideoita saapui määräaikaan mennessä 63 kappaletta. Ideat on käyty läpi ja niitä on valmisteltu kunnan eri palvelualueilla. Samankaltaisia ideoita on myös yhdistelty. Eniten ideoita saatiin elinympäristön viihtyisyyteen sekä liikuntaan liittyen.  Äänestykseen on nyt asetettu 31 upeaa ja erilaista ideaa. Kiitokset jokaiselle ideansa jättäneelle!

Äänestys toimii näin: 

1. Käy läpi äänestykseen asetetut ideat. Koosteen äänestykseen etenevistä ideoista löydät tästä liitteestä.

2. Jokaisen idean perään on laskettu alustava toteutushinta.

3. Äänestä maksimissaan kolmea mieluisinta ideaa.

4. Jätä lopuksi yhteystietosi (pakollinen tieto). Äänestäneiden kesken arvomme 2 kpl 50 € lahjakorttia liminkalaiseen yritykseen. Yhteystietojen keräämisellä pyrimme myös varmistamaan, että jokainen äänestäisi vain kerran.

Kuntalaisäänestys on avoinna 12.9.2022–30.9.2022.

Huom! Ideointivaihe ja kuntalaisäänestys luovat lisäarvoa myös muuhun kunnan kehittämiseen – saatuja ideoita otetaan huomioon myös muussa kunnan kehittämisessä ja talousarviovalmistelussa mahdollisuuksien mukaan. Ideat, jotka eivät edenneet äänestysvaiheeseen löydät perusteluineen tästä linkistä.

Vaihe 4. Toteutettavat ideat ja päätöksenteko (päättynyt)

Määräaikaan mennessä 384 liminkalaista kävi äänestämässä maksimissaan kolmea itselleen mieluisinta kehittämisideaa. Ääniä annettiin yhteensä 997. Äänestystuloksessa nousee selvästi esille kuntalaisten toive erilaisille ulkoilureiteille. Tulokset:

 1. Ojanperänkankaalle/Okkosenrantaan kävelyreitti, 20 022 € – 72 ääntä – etenee toteutukseen
 2. Kouluruoan budjettiin lisäys v. 2023, 20 022 € – 67 ääntä
 3. Yhteisiä biojätteen keräysastioita asuinalueille, 1 000 €, 64 ääntä
 4. Kelluva vesipuisto Liminkaan, 20 022 €, 60 ääntä
 5. Seuraa vanhuksille, 5 000 €, 59 ääntä
 6. Suojateiden valaistuksen tehostaminen koulujen läheisyydessä, 9 000 €, 59 ääntä
 7. Uusi frisbeegolfrata, 14 400 €, 54 ääntä
 8. Keskustaan kuntopolku, 20 022 €, 54 ääntä
 9. Tupoksen kuntoradan kehittäminen, 20 022 €, 46 ääntä
 10. Sivuteiden tienvarsien raivaaminen vuonna 2023, 8 000 €, 46 ääntä
 11. Talvikävelyreitti Rantakylään, 5 000 €, 45 ääntä
 12. Hedelmäpuutarha ja marjapensaita kuntalaisten iloksi, 12 000 €, 39 ääntä
 13. Uusia kuntosalivälineitä kunnan kuntosaleille 15 000 €, 26 ääntä
 14. Musiikkia ja kulttuuria vanhuksille, 3 000 €, 26 ääntä
 15. Ninja Warrior -rata, 18 000 €, 25 ääntä
 16. Viihtyvyyden parantaminen yläkouluissa, 20 022 €, 25 ääntä
 17. Maatrampoliini leikkipuistoon, 10 000 €, 25 ääntä
 18. Kuntokesä 2023, ilmaisia puistojumppia kuntalaisille, 3750 €, 22 ääntä
 19. Luova liikuntasali koululaisille, 15 000 €, 21 ääntä
 20. Muraaleja Liminkaan, 5 000 €, 21 ääntä
 21. Istuinpenkkejä (6 kpl) lisää keskeisille kulkuväylille, 5 000 €, 21 ääntä
 22. Pölyttäjille elintilaa, 5 000 €, 20 ääntä
 23. Xylitol-pastillit peruskoululaisille vuodeksi 2023, 9 800 €, 19 ääntä
 24. Sähköpyöriä kuntalaisten käyttöön, 15 000 €, 19 ääntä
 25. Kädentaitolaitteita kuntalaisten käyttöön, 14 540 €, 17 ääntä
 26. Unelmien liikuntapäivä (sisäliikuntapuisto) 1-3 -luokkalaisille, 8 500 €, 10 ääntä
 27. Jokaisen liikuntapäivä, lajikokeilut, 4 500 €, 10 ääntä
 28. Maksuttomat linturetket kuntalaisille & lintujen ruokintapaikka, 3 500 €, 9 ääntä
 29. Maastoesterata keppareille, 4 000 €, 8 ääntä
 30. Tiedepaja koululaisille, 2 500 €, 5 ääntä
 31. Digineuvontaa kansalaisille, 6 500 €, 3 ääntä

Vaihe 5. Arviointi ja kehittämistarpeet (tulossa)

Koska kyseessä on Limingan ensimmäinen osallistuva budjetointi, pyydämme palautetta prosessin etenemisestä ja toteutuksesta. Osallistuvan budjetoinnin palautekysely julkaistaan syksyllä 2022. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella arvioidaan toimintamallin ottamista pysyvästi käyttöön.