Limingan kunta on jälleen kekseliäin! – Valinta tehtiin nyt toista kertaa osana Hyvä kiertämään -kampanjaa

Kekseliäin kunta valittiin jo toista kertaa osana Hyvä kiertämään -kampanjaa, jossa kerättiin kunta-alan parhaita oivalluksia valtakunnalliseen Tekojen tori -portaaliin. Portaalissa tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi ja

Majakkaseura vierailee syyslomalla kirjastossa

Suo­men Ma­jak­ka­seu­ra läh­tee syys­kier­tueel­le vauh­dik­kaas­ti pan­de­mian nyt hel­li­tet­tyä. Yh­des­sä kump­pa­nei­dem­me kans­sa luom­me kat­ta­van ja kiin­nos­ta­van kier­tueen! Li­min­gan kir­jas­tos­sa torstaina 28.10. klo 18.30 alkaen oh­jel­ma­na on:

Kirjaston koronarajoitukset muuttuvat

Kirjaston koronarajoituksia vähennetään. Omatoimikirjasto avataan la 8.5. alkaen. ⁠ Lehtisali avataan myös, mutta turvavälejä noudattaen eli istumapaikkoja on tavallista vähemmän. ⁠ Pika-asioinnista luovutaan, mutta muistathan

Tupoksen kirjasto suljettu toistaiseksi

Tupoksen kirjasto on suljettu toistaiseksi sisäilmaongelmien ja koronan vuoksi. Kirjastolle rakennetaan uudet tilat Tupoksen koulun ja neuvolan kanssa samoihin tiloihin. Tavoitteena on avata uudet tilat