Liminganraitti Limmifestin aikaan

Vielä ehdit äänestämään Limingan kunnan vuoden 2022 kulttuuripalkinnon saaja!

Kult­tuu­ri­pal­kin­non tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ja kan­nus­taa kult­tuu­ri- ja kotiseututyön alal­la ta­pah­tu­vaa toi­min­taa kun­nas­sa. Kult­tuu­ri­pal­kin­to voi­daan myön­tää hen­ki­löl­le, yh­tei­söl­le tai työryhmälle mer­kit­tä­väs­tä saa­vu­tuk­ses­ta tai ta­pah­tu­mas­ta kult­tuu­ri- ja ko­ti­seu­tu­työn alal­la.

– Viime vuonna kuntalaiset valitsivat annetuista vaihtoehdoista suosikkinsa palkinnon saajaksi. Tänä vuonna äänestäjä saa ehdottaa ketä tahansa ansioitunutta kulttuuritekijää. Näin äänestetyksi voivat tulla myös sellaiset tekijät, jotka eivät ole vielä nousseet isompaan tietoisuuteen, kertoo kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala.

Pal­kin­to voi­daan myön­tää li­min­ka­lai­sel­le hen­ki­löl­le tai Li­min­gas­sa toi­mi­val­le yh­tei­söl­le tai työryhmälle. Palkinnon saajan valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakunta yleisöäänestyksen äänimäärän ja perusteluiden pohjalta. Palkinnon suuruus on 300 euroa. Aiempina vuosina palkitut kulttuuritoimijat löydät tästä linkistä.

Äänestys on päättynyt.

Kulttuuripalkinto jaetaan Limingan kunnan itsenäisyyspäiväjuhlan yhteydessä 6.12.2022 Lakeustalolla.

Lisätiedot ja tiedustelut:
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala
janne.nevala@liminka.fi
050 3182043

Artikkelia korjattu 16.11.2022 ja täydennetty 28.11.2022