Multaa kämmenellä ja taimi lasikuvussa

Liminka jatkaa määrätietoisesti kestävän kehityksen tiellä – myös kuntalaisia osallistetaan!

Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmä aloitti kesäkuun alussa toimintansa perustamiskokouksessa puheenjohtajaksi valitun Jukka Kemppaisen johdolla. Varapuheenjohtajana toimii Juuso Raitio.

– Keskustelimme siitä, mikä olisi sopiva toimintamalli Limingalle. Esille tulivat myös maanviljelyn, metsästyksen, kalastuksen ja erilaisten harrastusten huomioiminen ohjelman laatimisessa, ettei kenenkään elinkeinoa tai harrastusta vaikeuteta kohtuuttomasti, kertoo Kemppainen.

Kokouksessa Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala kertoi Teamsin välityksellä Naantalin kaupungin ympäristöohjelmasta ja strategisista tavoitteista. Esillä olivat Naantalin toimenpiteet muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

– Naantalin ohjelma on monipuolinen, tuore sekä laadukas. Siinä on huomioitu ilmastonmuutoksen lisäksi kattavasti myös luontokato ja luonnon monimuotoisuus. Suomessa vastaavia ohjelmia ei ole vielä kovinkaan paljon. Lisäksi Naantali on myös rantakaupunki, joten merellisyys ja vesistöjen näkökulma on heilläkin tärkeässä roolissa, kertoo hankeasiantuntija Laura Kelhä.

Työryhmän työtä on tukemassa Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka -hanke eli TUIKE. Hankkeen lopputuloksena syntyy kuva liminkalaisen ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuustyön lähtötasosta ja niistä haasteista, joihin tulevaisuuden kehittämisellä haetaan ratkaisuja.

– Hankkeeseen on kilpailutettu toukokuussa ulkopuolinen asiantuntija tukemaan työryhmän työtä. Konsultti vastaa muun muassa lähtötason määrittelystä kuten päästö- ja skenaariolaskennoista ja luontotyyppien määrittelystä. Lisäksi konsultti auttaa tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden määrittelyssä sekä osallistaa kuntalaisia.

Perustamiskokouksessa keskusteltiin myös mahdollisista kehittämiskohteista, niin luonnon, jätehuollon, energiataloudellisuuden, asumisen kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Naantalin ohjelmassa prosessiin osallistettiin laajasti työntekijöitä ja kuntalaisia – myös tästä halutaan ottaa oppia Limingassa.

– Mitään vaihtoehtoa ei suljettu pois ja toimintamalli tulee täsmentymään seuraavissa kokouksissa. Työryhmän jäsenet olivat kaiken keskusteluissa esille tulleiden asioiden osalta hyvin yksimielisiä, joten lähtökohdat yhteiselle tekemiselle ovat innostuneet ja hyvät, Kemppainen päättää.

Työryhmän työskentely painottuu tulevaan syksyyn ja 2023 kevääseen. Ohjelmatyöryhmän työskentelyä sekä hankkeen etenemistä voit seurata kunnan verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmästä voit lukea tarkemmin tästä linkistä. TUIKE-hankkeesta voit puolestaan lukea tarkemmin tästä linkistä.