Koristesateenvarjot somistavat Liminganraittia LimmiFest-tapahtuman kunniaksi.

Avustukset kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä nuorisotoimintaan haettavissa!

Limingan kunnan avustukset kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä nuorisotoimintaan ovat haettavissa aikavälillä 1. – 30.4. 2022. Hakemuksen voit jättää sähköisesti 30.4.2022 mennessä tästä linkistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Limingan kulttuuri- ja vapaa-aika-tarjontaa, lisätä kuntalaisten hyvinvointia, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä lisäävää kansalaistoimintaa. Nuorisotoiminnan avustus on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden sekä nuorisotoiminnan avustuksiin on molempiin budjetoitu vuodelle 2022 15 000 euroa.

Kulttuuritoimijoiden avustusten yleiset jakoperusteet

Avustuksilla tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingassa tapahtuvaa kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa. Avustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetun toiminnan tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Avustuksella tuettu yhteisö, työryhmä tai yksittäinen henkilö osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua toimintaansa.

Kohdeavustusta voidaan myöntää produktiokohtaisesti erilaisille työryhmille tai yksittäisille henkilöille. Lähtökohtana on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tai –tapahtumien tuottaminen liminkalaisille. Avustuksista päätettäessä erityinen painoarvo annetaan toiminnalle, joka mahdollistaa kuntalaisten aktivoinnin ja heidän osallistamisensa esim. työpajojen, näyttelyjen tai avoimien ovien toiminnan kautta. Avustuspäätöksessä on huomioitu hakijoiden edellisinä vuosina saamat avustukset.

Yleishyödyllisten toimijoiden avustusten jakoperusteet

Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Erityinen painoarvo avustuksia myönnettäessä on kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta lisäävällä ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Avustuspäätöksessä on huomioitu hakijoiden edellisinä vuosina saamat avustukset.

Nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet

Avustus on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Toiminta voi olla joko kunnan, paikallisen yhdistyksen tai organisaation toteuttamaa toimintaa. Hakijat voivat tehdä myös yhteistyöhankkeita.

Avustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetun toiminnan tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Avustuspäätöksessä on huomioitu hakijoiden edellisinä vuosina saamat avustukset.

Lisätiedot:

Kulttuuri- ja vapaa-aika-avustukset:
Janne Nevala
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
050 318 2043
janne.nevala(@)liminka.fi

Nuorisotoiminnan avustukset:
Mika Nieminen
nuorisopalvelupäällikkö
044 497 3648
mika.nieminen(@)liminka.fi