Perhekeskuksesta löytyy jatkossa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut!

Limingassa on aloitettu perhekeskustoiminnan kehittäminen, jossa verkostoidaan kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe löytää ja saa tarvitsemansa tuen sekä avun samasta paikasta yhden oven taktiikalla. Perhekeskus tarkoittaa siis palveluiden kokonaisuutta, joka sisältää kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut.  Perhekeskukseen kuuluu myös varhaisen tuen ja hoidon palvelut sekä yhteistyö seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Perhekeskus uudistaa palvelujärjestelmää perheiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Palveluprosesseja ja yhteistoimintaa kehittämällä vähennetään toiminnan päällekäisyyttä ja hajanaisuutta sekä parannetaan avun saamista riittävän varhain. Toimintaa kehittää Limingan kunnan perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä.

Kaikkea toimintaa ei pysty fyysisesti yhdistämään saman katon alle ja sen vuoksi näille sivuille rakennetaan Limingan sähköinen perhekeskus, josta löytyy yhteystiedot kaikkiin palveluihin sekä jatkossa myös muuta materiaalia perheiden tueksi. Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana.