HaLi – Harrastava Liminka -toiminnalle hankerahoitusta 77 000 euroa

Limingan kunta on toteuttanut Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa pilotointikeväästä 2021 lähtien. Harrastustoiminta on ollut hyvin suosittua ja sitä on toteutettu kaikilla Limingan peruskouluilla. Tavoitteena on ollut mahdollistaa harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Kunta haki HaLi – Harrastava Liminka -hankkeelle avustusta lukuvuodeksi 2022–2023, kertoo HaLi-hankekoordinaattori Linda Jaakkola.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustusta 77 000 euroa Limingan kouluilla järjestettävälle harrastustoiminnalle ensi lukuvuodeksi. Yhdessä kunnan omavastuuosuuden kanssa harrastustoimintaan on käytettävissä 96 250 euroa.

Hankehakemuksen arvioinnissa painotettiin tänä vuonna harrastusten laatua, saavutettavuutta sekä lasten kuulemisten laajuutta ja toiveiden mukaisen harrastustoiminnan toteuttamista osana hankesuunnitelmaa. Hankehakemuksen arviointikriteereistä voi lukea tarkemmin OKM:n verkkosivuilta tästä linkistä.

Jaakkolan mukaan HaLi – Harrastava Liminka -hankkeen ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on huomioitu kyseiset painotusalueet. Osana hankehakuprosessia kuultiin 1–8 -luokkien oppilaiden harrastuneisuutta sekä toiveharrastuksia koulupäivän aikana toteutetuilla lomakekyselyillä helmikuussa 2022. Vastauksia tuli runsaasti, yhteensä 1587. Harrastuskyselyn tulokset julkaistaan vielä tämän kevään 2022 aikana. Lisäksi hankesuunnitelman laadinnassa hyödynnettiin palautetta huoltajilta ja harrastusten ohjaajilta, jota kerättiin joulukuussa 2021.

Toimintasuunnitelmassa huomio toiveharrastusten saavutettavuudessa

HaLi-harrastustoiminta tarjoaa mahdollisuuden moninaiseen ja tasavertaiseen harrastamiseen myös tulevalla hankekaudella. Toiminnan keskiössä on saavutettavuuden lisääminen, esimerkiksi kartoittamalla syitä, minkä vuoksi harrastustoimintaa ei koeta omaksi tai mieluisaa harrastusta tai tapaa harrastaa ei ole vielä löytynyt.

– Toimenpiteet, jotka poistavat harrastamisen esteitä, edistävät HaLi – Harrastava Liminka -harrastustoiminnalle asetettua tavoitetta, että jokaisella liminkalaisella lapsella olisi vähintään yksi mieluinen harrastus.  Aiemmilla hankekausilla saavutettavuutta on huomioitu esimerkiksi lukujärjestysten ja koulukuljetusten yhteensovittamisella, jota kehitämme lisää tulevalla hankekaudella hyödyntämällä lukujärjestysten palkittamista.

Saavutettavuutta pyritään lisäämään myös koulupäivän aikana toteutettavilla Nopsa-harrastusryhmillä sekä ohjausta ja tutustumismahdollisuuksia tarjoavan HaLi-kioskin kautta. Koulupäivän aikana toteutettavat harrastusryhmät ovat uusia keinoja toteuttaa etsivää harrastustoimintaa, jossa yhteistyötä tehdään HaLi-vastuuopettajien, HaLi-harrastusohjaajien, kunnan liikunnanohjaajan, nuorisotyöntekijöiden, opettajien, koulun henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa.

– Kehitysideat näihin ryhmiin on saatu osallistamalla oppilaita suunnitteluun harrastuskyselyiden ja harrastusryhmistä kerätyn palautteen avulla, Jaakkola päättää.

 

Tietoa hankkeesta:

Hanke: HaLi – Harrastava Liminka

Toteuttaja: Limingan kunta

Yhteyshenkilö: Linda Jaakkola, suunnittelija, HaLi-koordinaattori

Hanketyyppi: Erityisavustus Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

Toteutusaika: 1.8.2022–31.7.2023

Lukuvuoden 2021–2022 HaLi-hankkeesta lisätietoa hankesivuilta tästä linkistä.