Vaikuta hankkeen suunnitteluun vastaamalla HaLi-palautekyselyyn!

HaLi-harrastustoiminnan kevätkausi on alkanut. Keräämme nyt palautetta hankkeen syyskauden 2021 toteutuksesta. Kysely on suunnattu 1.–9.-luokkalaisten huoltajille. Palautekyselyn täyttämällä huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa seuraavan hankekauden suunnitteluun ja toteutukseen. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 31.1.2022 asti. Palautekyselyn linkki on jaettu huoltajille Wilma-viestillä. Kyselyyn pääset myös tästä linkistä.

– Kiitos palautteesta jo kaikille kyselyyn vastanneille. Kehotamme jokaista huoltajaa vastaamaan kyselyyn. Vastauksia hyödynnetään myös pian alkavassa hankehaussa, jolloin aloitetaan jo lukuvuoden 2022–2023 harrastuskauden suunnittelu. Palautteessa on tärkeää tuoda esiin havaittuja puutteita ja ideoita, jotka mahdollistavat tasapuolista harrastamista Limingassa. Näin voimme hioa mallia vielä toimivammaksi, vinkkaa HaLi-koordinaattori Linda Jaakkola.

HaLi – Harrastava Liminka -hankkeelle haetaan jatkoa lukuvuodeksi 2022–2023

Harrastava Liminka -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) harrastamisen Suomen mallia. OKM käynnistää harrastamisen Suomen mallin uuden hankehakukierroksen lukuvuodelle 2022–2023. Hankehakua on tänä vuonna aikaistettu kuukaudella, hakijoiden ja harrastusten järjestäjien toiveesta. Kunnat voivat hakea avustusta 15.2.–22.3.2022. Koululla järjestettävälle maksuttomalle harrastustoiminnalle on jaossa noin 14,5 miljoonaa euroa tulevalle hankekaudelle. Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista verkkosivuilta tästä linkistä.

Yksi hankehaun kriteereistä on lasten harrastustoiveiden kuuleminen, jonka pohjalta muodostetaan koulukohtaiset harrastuslukujärjestykset. Keräämme helmikuussa 2022 oppilailta koulupäivän aikana harrastustoiveita ja palautetta syyskaudesta 2021. Jokainen liminkalainen perusopetuksen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa harrastustarjontaan.

– Koulupäivän aikana kerätty palaute antaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa osaltaan hankekauden suunnitteluun esimerkiksi harrastustoiveita esittämällä, Jaakkola kertoo.

Lasten palautteen ohella huoltajien, koulun henkilökunnan sekä harrastusten ohjaajien palaute on arvokasta mallin kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta.

– Toimivan harrastusmallin myötä yhä useammalla lapsella on mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja löytää Harrastava Liminka -hankkeen myötä mieluinen harrastus.

– Toimivan harrastusmallin myötä yhä useammalla lapsella on mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja löytää Harrastava Liminka -hankkeen myötä mieluinen harrastus. – HaLi-koordinaattori Linda Jaakkola

HaLi-harrastustoiminta on suunnattu liminkalaisille perusopetusikäisille lapsille. Hankkeen tavoitteena on saada harrastustoimintaan etenkin niitä lapsia, joilla ei ole vielä mieluista harrastusta tai kokemusta harrastamisesta.

– Harrastamisen Suomen mallin yhdeksi helmiajatukseksi on nostettu harrastusten saavutettavuus, joka näkyy esimerkiksi koulukuljetusten aikataulujen ja harrastusten lukujärjestysten yhteensovittamisena.