HaLi-harrastuskioskilla keskusteltiin harrastuksista ja pelattiin linkokanaa.

HaLi-harrastuksiin ilmoittautuminen toi vilskettä kouluille

HaLi-harrastusilmoittautumiset käynnistyivät valtakunnallisella harrastusviikolla. Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään tänä vuonna 6.–12.9. Harrastusilmoittautumisten aukeaminen toi vilskettä kouluille. Harrastustarjottimet julkaistiin edellisellä viikolla ja lapset olivatkin odottaneet niiden julkaisua malttamattomina.

− Tänäkin vuonna harrastusvaihtoehtoja on tarjolla runsaasti aina kädentaidoista, liikunnallisiin kerhoihin ja koodaukseen, kertoo HaLi-koordinaattori Linda Jaakkola.

Harrastusviikon aikana kouluilla tiedotettiin kuulutuksin HaLi-harrastuskerhojen ilmoittautumisen auenneen. Kouluja koristivat värikkäät harrastuslukujärjestykset ja HaLi-infotaulut, josta löytyi koululla järjestettävien harrastuskerhojen kuvaukset ja aikataulut. Luokkien 5−9 oppilaille järjestettiin mahdollisuus ilmoittautua kerhoihin koulupäivän aikana ja luokkien 1–4 oppilaiden huoltajia ohjeistettiin tutustumaan harrastuksiin ja ilmoittautumaan yhdessä lapsen kanssa.

HaLi-harrastuskioskilla keskusteltiin harrastuksista ja pelattiin linkokanaa.
HaLi-harrastuskioskilla keskusteltiin harrastuksista ja pelattiin linkokanaa.

Viikon aikana kouluilla vieraili HaLi-harrastuskioski, jossa lapset saivat keskustella mieluisista harrastuksistaan, kysyä ilmoittautumisesta sekä esittää toiveita. Välitunnin aikana isommat oppilaat opastivat pienempiä oppilaita löytämään mieluisen kerhon. HaLi-harrastuskioskia ohjasi kunnan liikunnanohjaaja yhdessä koulujen HaLi-vastuuopettajien kanssa.

HaLi-harrastuskioskilla riemukkaimman vastaanoton sai linkokana. Lapset saivat pelissä ampua kanalelua lentoon lingolla. Lentävällä kanalla tähdättiin koulun harrastustarjottimella haussa olevia harrastuksia.

− Uskaliaimmat antoivat jopa kanan vinkata, mihin uuteen harrastukseen he tutustuvat tänä vuonna. Kioskia järjestettiin välituntien aikana ja se oli lapsille mieluista, kertoo liikunnanohjaaja Hanna Koskinen.

Limingassa tuetaan lasten monipuolista harrastamista. Osa harrastusryhmistä on muodostettu myös lajikokeiluiden ympärille, jotta lapsi voi löytää tätä kautta mieluisen HaLi-harrastuksen tai harrastuksen vapaa-ajalle.

− Mikäli lapsella ei ole vielä mielekästä harrastusta voivat lapset ja huoltajat olla yhteydessä koulujen HaLi-vastuuopettajiin, Koskinen vinkkaa.

Yläkouluikäisille on tarjolla myös yksilö- ja ryhmäohjausta Virtapiiri-toiminnan muodossa. Virtapiiri kohdistuu nuoriin, joiden elämänhallintataidoissa voi olla haasteita ja uuden tekemisen löytäminen voisi tuoda arkeen mielekkyyttä. Virtapiiritoiminnasta vastaa liikunnanohjaaja Hanna Koskinen.

Tietoa hankkeesta

  • Liminka on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen mallia toteuttavista kunnista. Harrastamisen Suomen mallia toteuttaa jo 235 kuntaa Suomessa. Toiminnalle on myönnetty avustusta yhteensä 17 miljoonaa euroa.
  • Limingan Harrastamisen Suomen malli sai nimekseen HaLi – Harrastava Liminka. Hankerahoitusta myönnettiin Liminkaan 82 000 € ja kunnan omavastuun kanssa maksuttomaan harrastustoimintaan on käytettävissä 102 500 €.
  • Hankkeen tavoitteena on järjestää maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Harrastuksiin voivat osallistua kaikki perusopetusikäiset lapset. Koulukohtaiset harrastustarjottimet on muodostettu lasten harrastustoiveiden pohjalta. Toiveharrastuksia kartoitetiin OKM:n Koululaiskyselyllä marraskuussa 2020 ja lisää tietoa mieluisista harrastuksista saimme viime kevään 2021 pilotointikauden aikana.
  • Viime keväänä 2021 Liminka osallistui hankkeen pilotointiin. Harrastuksiin osallistui tuolloin 34 % liminkalaisista perusopetusikäisistä lapsista.
  • Hankkeen toteutusaika on lukuvuosi 2021–2022. Harrastuksiin ilmoittautuminen on käynnissä 6.–12.9.21. Huoltajille ja oppilaille on lähetetty ohjeet sekä linkki koulukohtaiseen harrastustarjottimeen ja ilmoittautumislomakkeeseen Wilman kautta.

 

Lisätietoa HaLi-harrastustoiminnasta antavat koulujen HaLi-vastuuopettajat ja HaLi-koordinaattori.

 

HaLi-vastuuopettajat

Liminganlahden yhtenäiskoulu

Malla Kaarlela/alakoulu

Tiia Kokko/yläkoulu

 

Tupoksen yhtenäiskoulu

Mari Simonen

 

Ojanperän koulu

Heidi Hyyppä

 

HaLi-hankekoordinaattori

Linda Jaakkola