Katariina Huikari esittelee Green office -ohjeistusta.

Green Officen usein kysytyt kysymykset

Tiesitkö, että Limingan kunnanvirastonkin kotiosoite, Lakeustalo, on ympäristösertifioitu toimija? Lakeustalo on Limingan ensimmäinen WWF Green Office -sertifikaatin saanut työpaikka. Tämähän kuulostaa mahtavalta, mutta mitä komealta kalskahtava sertifikaatti tarkoittaa käytännössä? Siihen pureudutaan tässä täysin fiktiivisessä usein kysyttyjen kysymysten listauksessa.

Kysymys: Mitä merkillistä tarkoittaa WWF Green Office -sertifikaatti?

Vastaus: WWF Green Office on sertifikaatti, eli todistus, joka myönnetään kattavasti ympäristöasiat huomioivalle organisaatiolle. Lisäksi todistus on merkki siitä, että organisaation ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män toi­min­ta vas­taa ul­koi­ses­ti ase­tet­tu­ja kri­tee­re­jä ja toi­min­nas­sa on si­tou­dut­tu jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen. Sertifikaatin mukaan Lakeustalolla on siis ympäristöasiat hyvin hallussa!

Kysymys: Mistä ajatus Lakeustalon sertifiointiin oikein lähti?

Vastaus: Lakeustalo valmistui loppuvuodesta 2018, ja samassa yhteydessä päätettiin hakea mo­der­nin mo­ni­toi­mi­ta­lon arvolle sopivaa Green Office -sertifikaattia. Edellytykset todistuksen saamiselle olivat hyvät, sillä jo talon suun­nit­te­lus­sa ja ma­te­riaa­li­va­lin­nois­sa on huo­mioi­tu eko­lo­gi­suus ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­riaat­teet. Lakeustalo lämpiää nimittäin osittain maalämmöllä ja au­rin­ko­pa­nee­lei­lla, ja talon töpseleistä saa uusiutuvilla ener­gia­läh­teil­lä tuotettua sähköä. Lisäksi tiloissa on kat­ta­vat mah­dol­li­suu­det kier­rä­tyk­seen ja parkkipaikoilta löytyvien sähköauton latauspisteiden ansiosta töihin voi hurauttaa kestävällä tavalla. Eikä tässä vielä kaikki, sillä eko­lo­gi­suus on huo­mioi­tu useim­mis­sa WC-ti­lois­sa lii­ke­tun­nis­ti­mel­la toi­mi­vil­la ha­noil­la ja kes­to­pyyh­keil­lä!

Eikä tässä vielä kaikki, sillä eko­lo­gi­suus on huo­mioi­tu useim­mis­sa WC-ti­lois­sa lii­ke­tun­nis­ti­mel­la toi­mi­vil­la ha­noil­la ja kes­to­pyyh­keil­lä!

Kysymys: Miten sertifikaatin voi saada?

Vastaus: Sertifikaatin saaminen ei olekaan aivan helppo nakki, sillä prosessi sisältää useamman työvaiheen. Tiivistetysti voisi sanoa, että sertifikaatin hakemisessa on neljä eri vaihetta:

  1. Organisaation nykyinen hiilijalanjälki arvioidaan Green Office -ympäristöjärjestelmän itsearvioinnin avulla.
  2. Organisaatiolle annetaan ehdotuksia siitä, miten toimintaa voisi muuttaa ympäristöystävällisempään suuntaan.
  3. Organisaatio seuraa eri tavoitteiden toteutumista ja peilaa vuosittain eri mittareista saatavia todellisia lukuja asettamiinsa tavoitteisiin.
  4. Työpaikalla suoritetaan tarkastuskäynti, jonka läpäisyn jälkeen hakija palkitaan WWF Green Office -sertifikaatilla.

Sertifikaatin saaminen on kuitenkin vasta alkua, sillä varsinainen työ kohti kestävämpää tulevaisuutta käynnistyy toden teolla vasta sen jälkeen. Organisaatio raportoi vuosittain tavoitteiden edistymisestä, ja työpaikalla suoritetaan tarkistuskäyntejä parin vuoden välein.

Kysymys: Mitä mittareita ympäristöystävällisen toiminnan kehittämisessä seurataan Lakeustalon tapauksessa?

Vastaus: Lakeustalon tavoitteet ja mitattavat asiat ovat:

  1. Green Of­fi­ce-tii­min nimeäminen ja toi­min­ta­ta­voista sekä vastuista sopiminen
  2. Säh­kön­ku­lu­tuksen vähentäminen
  3. Ve­den­ku­lu­tuksen vähentäminen
  4. Pa­pe­rin­ku­lu­tuksen vähentäminen
  5. Polt­to­kel­poi­sen jät­teen mää­rään vähentäminen

Kysymys: Miten hyvin tavoitteisiin on tähän mennessä päästy?

Vastaus: Usean mittarin kohdalla on vielä turhan aikaista sanoa, miten niiden toteutuksen kanssa on onnistuttu. Vuosien 2019 ja 2020 oli tarkoitus kerryttää meille lähtötietoja siitä, mikä Lakeustalon normaali veden- ja sähkönkulutustaso on, ja samalla piti mitata paperin ja polttokelpoisen jätteen määrää. Vuosi 2019 osottautui huonoksi vertailuvuodeksi siksi, että Lakeustalon katon alta löytyvä hotelli ei ollut silloin vielä toiminnassa. Vuosi 2020 taas oli puolestaan surullisen kuuluisa koronapandemian vuosi, jolloin majoittujia oli liikkeellä poikkeuksellisen vähän. Hotellilla on kuitenkin huomattava merkitys koko Lakeustalon veden- ja sähkönkulutukseen.

Hotellilla on kuitenkin huomattava merkitys koko Lakeustalon veden- ja sähkönkulutukseen.

Koronapandemia sotki hieman yllätten myös paperinkulutuksen ja polttokelpoisen jätteen määrän mittaamista, sillä huimasti lisääntynyt etätyö vähensi työpaikoilla tapahtunutta paperinkulutusta, eikä polttokelpoista jätettäkään kertynyt aivan tavalliseen tahtiin. Nyt kerätyn vertailuaineiston perusteella näyttää siltä, että Lakeustalossa on onnistuttu vuonna 2020 hienosti vähentämään polttokelpoisen jätteen määrää verrattuna vuoteen 2019, mutta tämä ei ole aivan koko totuus. Ihan kokonaan ei vähennystä silti haluta laskea koronan ansioksi, vaan varmasti myös Lakeustalon toimijoiden lisääntyneellä ympäristotietoisuudella on osuutta asiaan.

Kysymys: Miten Lakeustalon työ kestävämmän tulevaisuuden eteen jatkuu? Entä, miten Limingan kunta aikoo jatkossa edistää kestävää kehitystä?

Vastaus: Seuraamme edellä mainittuja tavoitteita vuosittain ja tavoite on olla aina hieman parempi kuin edeltävänä vuonna. Lisäksi haluamme tehdä kestävän kehityksen eteen tehtyä työtä entistä näkyvämmäksi niin Lakeustalossa työskenteleville toimijoille kuin meillä vieraileville asiakkaille ja kuntalaisillekin. Limingan kunnan työntekijöille tarkoitettuun Intranettiin tullaan pian lisäämään materiaalia Green Officeen liittyen, ja sertifikaatti tulee jatkossa näkymään selkeämmin myös kunnanviraston tiloissa.

Aivan kaikkia Limingan kunnan tulevia tekoja ei voi vielä paljastaa, mutta lupaamme, että tulossa on hyviä juttuja. Tällä hetkellä puuhaamme nimittäin kuntaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkkiä. Jos aihe kiinnostaa, niin pysykää kanavalla! Lisätietoja on luvassa piakkoin.

Kysymys: Kumpi voittaa kestävyystyössä: keppi vai porkkana?

Vastaus: Vastaus tähän kysymykseen riippuu varmaan vastaajasta, mutta ainakin minä henkilökohtaisesti suosin porkkanaa. Haluan käyttää ympäristötavoitteiden tavoittelussa kannustavaa otetta sekä hyppysellistä huumoria. Ruokailusta syntyvää pakkausjätettä voi esimerkiksi elinkeinojohtaja Teemu Haapalaa lainaten vähentää syömällä lounaat paikallisissa yrityksissä. Samalla tuetaan liminkalaisia yrittäjiä!

Haluan käyttää ympäristötavoitteiden tavoittelussa kannustavaa otetta sekä hyppysellistä huumoria.

Kirjoittaja on hankeasiantuntijana työskentelevä Katariina Huikari, joka valikoitui tarkkaavaisen luonteensa vuoksi Green Office -vastaavaksi. Kotioloissa Huikari tunnustautuu keppiä viuhuttavaksi kierrätyskytäksi, mutta työpaikalla hän on porkkanan kautta vannova viherpiipertäjä.