Lapset leikkivät kiipeilytelineessä.

Kulttuuriopetuksen suunnitelma käyttöön Limingassa

Viime viikolla sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivityksen, jossa palvelusetelin hintaa korotettiin palveluntuottajalle niiden lasten osalta, jotka tarvitsevat palvelua vain viisitoista päivää kuukaudessa, kertoo kokouksessa esittelijänä toimiva sivistysjohtaja Päivi Mäki.

– Palvelusetelin hinta on nyt tältä osin linjassa alueen muiden kuntien palvelusetelin hinnan kanssa.

Lautakunta hyväksyi myös opetussuunnitelmia täydentävän Limingan kulttuuriopetuksen suunnitelman.

– Kulttuuri-OPS kattaa kulttuuriopetuksen tavoitteet ja sisällöt esiopetuksesta lukioon. Opetussuunnitelma nostaa arvoonsa paikalliset kulttuurikohteet ja henkilöt, turvaa lapsille ja nuorille yhdenvertaisen kulttuuriopetuksen, ja se lisännee myös lasten ja nuorten arvostusta omaa kotikuntaansa kohtaan, summaa lautakunnan puheenjohtaja Suvi Korkatti.

– Kulttuuri-OPS vahvistaa erityisesti oppilaiden yhdenvertaisuutta, lisää puolestaan lautakunnan jäsen Arja Porkka.

Lautakunnan jäsen Petri Koivisto pohti kulttuuriopetussuunnitelman merkitystä muualta Liminkaan muuttaneiden näkökulmasta.

– Se antaa tietoa myös kuntaan muuttaneille perheille Limingan kulttuuriperinnöstä, kulttuurikohteista ja paikallisista kulttuuritoimijoista.

Lisäksi lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin Limingan lukion opetussuunnitelma. Se koostuu lukiokoulutuksen valtakunnallista perusteista ja paikallisista linjauksista.

– Opetussuunnitelma on prosessi, jossa opetussuunnitelmaa kehitetään arviointipalautteen perusteella. Lukiossa siirrytään uuden OPSin käyttöön portaittain vuosien 2021−2023 aikana.  Uusi OPS on käytössä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Limingan lukion uudessa opetussuunnitelmassa on myös kaksikielinen opetus, joka käynnistyi syksyllä, toteaa lukion rehtori Tiina Partanen pykälätekstissä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myös vuoden 2022 jääaikatuen jakamisesta liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamasen esityksen mukaisesti ja hyväksyi Okko Pohjolan ja Elina Paavolan Limingan edustajiksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2022−23.

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi esitteli kokouksessa vakan ajankohtaisia asioita. Erityisesti puhututtivat kasvava lasten määrä ja valtakunnallinenkin haaste saada työntekijöitä. Limingan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anitta Heikkinen ja puheenjohtaja Mari Niemelä esittelivät Limingan 4H-toimintaa ja kunnan ja yhdistyksen hyvää yhteistyötä.

– Sihy-lautakunnan jäsenet saivat myös kattavan esittelyn Limingan perhekeskuksesta koordinaattori Maria Sipilältä ja palveluohjaaja Hanna Puraselta. Lautakunnan jäsen Arja Ansamaa kiitteli perhekeskuksen reipasta rakentumista Limingassa. Kokouksen lopuksi kävimme vielä sivistysjohtajan ajankohtaisissa asioissa hyvän keskustelun kunnan koronatilanteesta ja totesimme, että eiköhän tästäkin selvitä, Mäki päättää.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjaan voit tutustua tästä linkistä.