Kokouspöydässä keskustellaan.

Kunnanhallitus päätti aluevaalien äänestyspaikoista ja valitsi ehdokkaansa Lakeustalon hallitukseen

Maanantaina pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin aluevaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat esityksen mukaisesti, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Ennakkoäänestyspaikka löytyy nytkin Lakeustalolta, laitosäänestys toimintayksikön asukkaille toimeenpannaan Joutsenkodissa, Vesperkodissa, Hoivakoti Virkussa sekä Honkisuon Mummolassa.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja on kaksi:  Lakeustalo (Kirkonkylän äänestysalue) ja Tupoksen koulu (Tupoksen äänestysalue).

– Kiinteistö Oy Lakeustalo Limingan hallitukseen ehdotetaan yhtiökokouksessa valittavaksi Jukka Kemppainen, Arja Porkka, Esko Kujala, Mari Viinamäki ja Marko Pietilä. Varajäseneksi ehdotetaan Jussi Riikosta.Varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi nimettiin Juho Pakaslahti ja varalle Teemu Sanaksenaho.

Vilmunen taustoittaa, että yhtiökokousedustajan rooli on merkittävä kunnan omistajaohjauksen kannalta: yhtiökokousedustaja on kunnan edustajana yhtiökokouksissa ja hän tuo kunnan kannan esille kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

– Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaan. Yhtiön hallitukseen valitut luottamushenkilöt toimivat puolestaan siellä nimenomaan osakeyhtiön hallituksen jäseninä käyttäen sitä valtaa ja kantaen niitä vastuita, joita osakeyhtiölain mukaan heille kuuluu. Hallituksen jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään yhtiöiden toiminnassa monipuolisesti kuntalain 47 §:n mukaan. Siinä nousevat esiin riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Terve Kunta -verkostoon Limingan kunnan edustajaksi nimettiin yksimielisesti Liisa Kylmänen.

– Osa maanantain kunnanhallituksen asialistan asioista jäi käsittelemättä ja kunnanhallitus kokoontuukin jatkokokoukseen 7.10., Vilmunen kertoo.

Uutista muokattu 11.10.2021. Lisätty jatkokokouksen päätökset:

Talousarvion toteutuminen 1.1.2021 – 31.8.2021 hyväksyttiin esityksen mukaan. Tupoksen koulun rakentamisen ja hankintojen lisämäärärahasta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 37 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon, Vilmunen kertoo.

– Lisämääräraha kohdennetaan Tupoksen koulun pihan rakentamiseen. Edelleen kunnanhallitus esittää, ettei suunnitelman ensimmäistä vaihetta suoriteta vuoden 2021 aikana. Jo käynnissä olevat työt suoritetaan loppuun. Tämä hyväksyttiin kunnanjohtajan kokouksessa muuttaman esityksen mukaisesti.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päätettiin palauttaa jatkokäsittelyyn äänin 3-6. Sähköpostiosoitteet ja tiedotteet myös varavaltuutetuille -valtuustoaloite hyväksyttiin esityksen mukaan.