Kunnanvaltuusto nuiji veroprosentit ja tuen Ruutikankaalle

Limingan kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä Ruutikankaan kehittämiseen jatkossa tehtävän kehittämissuunnitelman mukaisesti, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Kehittämisen ehtona on yksityisen rahoituksen, julkisen avustuksen ja Lumijoen kunnan osallistuminen hankkeeseen.

Lisäksi kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan tälle vuodelle Tupoksen koulun pihan rakentamiseen, ja piti veroprosentit nykyisellään, hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

– Kokouksessa jätettiin valtuustokysymys liittyen hyvinvointialueen vaikutukseen sosiaali- ja perusturvasektorin kehittämistoimiin vuodelle 2022 ja lähipalvelujen säilymiseen hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti puolestaan valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan työryhmän perustamista vapaa-ajanpalveluita tarjoavien toimijoiden ja kunnan välisen yhteistyön kehittämiseksi.