Green Office -kuvituskuva

Lakeustalo läpäisi WWF Green Office -tarkistuksen

Limingan kunnanviraston kotiosoitteella, Lakeustalolla, on ollut WWF Suomen myöntämä Green Office -merkki vuodesta 2019 lähtien. Merkki osoittaa, että kyseinen kiinteistö toimii Green Office -kriteerien mukaisesti ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Sertifikaatin kriteerit räätälöidään aina kyseessä olevan hakijan mukaan yhteistyössä WWF:n henkilöstön ja hakijan kesken. Lakeustalon tapauksessa tavoitteiksi on asetettu Green Office -tiimin nimeäminen, sähkön, veden ja paperinkulutuksen vähentäminen sekä polttokelpoisen jätteen määrän vähentäminen.

Tavoitteiden edistymistä seurataan vuosittain täytettävän itsearvioinnin kautta, ja kahden vuoden välein kiinteistössä suoritetaan tarkastuskäynti. Sertifikaatin myöntämisen jälkeiset kaksi ensimmäistä vuotta toimivat seurantavuosina, joiden perusteella pyritään määrittämään kiinteistön normaali kulutustaso sekä kertyvän jätteen määrä. Jatkossa tavoitteiden edistymistä peilataan seurantavuosiin. Lakeustalon tapauksessa normaalitason määritys on ollut kuitenkin hyvin haastavaa monista syistä.

– Sertifikaatti saatiin joulukuussa 2019, mutta jo muutaman kuukauden kuluttua siitä maailma mullistui. Koronapandemia siirsi kunnanviraston väen pitkälti etätöihin, minkä lisäksi virus on vaikuttanut merkittävästi kiinteistön muuhun toimintaan. Esimerkiksi hotelli ja kuntosali ovat olleet suljettuina huomattavia aikoja, millä on puolestaan ollut suuri vaikutus kiinteistön sähkön- ja vedenkulutukseen, kertoo Lakeustalon Green Office -vastaava Katariina Huikari.

Hotellin, kuntosalin ja ravintolan sulut sekä siirtyminen etätöihin ovat vaikuttaneet merkittävästi myös kiinteistön paperinkulutukseen ja jätemääriin. Niinpä Lakeustalon kahta ensimmäistä vuotta ei vielä voida pitää luotettavina seurantavuosina.

Tarkistuksen tulokset

Koronapandemia siirsi ensimmäistä tarkistuskäyntiä, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan auditointi olisi pitänyt suorittaa jo vuosi sitten. Tarkistuskäynti suoritettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti etänä, mikä toisaalta vähensi myös tarkistuksen ekologista jalanjälkeä.

– Tarkistuksessa käytiin läpi yksitellen jokainen Lakeustalolle asetettu tavoite, sekä kontrolloitiin keväällä 2022 tehty itsearviointi. Lopuksi saimme kertoa vapaasti muusta Lakeustalon ja Limingan kunnan toiminnasta ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi.

Tarkistus läpäistiin ilman ainuttakaan korjausta vaativaa huomautusta. Sen sijaan Lakeustalon tiimi sai muutamia suosituksia jatkotoimenpiteistä. Näitä olivat muun muassa tarkemman kulutusseurantalomakkeen laatiminen omaan käyttöön, henkilöstön laajempi osallistaminen toimintaan muun muassa kilpailuiden ja aloitelaatikon kautta sekä vastuullisuuden ja kestävyyden nostaminen mukaan hankintaohjeisiin.

WWF Green Office -sertifikaattiin sisältyy ajatus jatkuvasta parantamisesta. Lakeustalon kohdalla positiiviseksi haasteeksi muodostuu se, että talon energiankulutus on jo alkujaan hyvin matala. Kiinteistö on kokonaisuudessaan B-energialuokan talo, jonka lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja aurinkopaneeleita. Niinpä sähkönkulutusta on haastavaa vähentää. Myös vedenkulutus on pyritty minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä talon vesihanat ovat automaattisia ja hotellissa vedenpaine on säädetty maltilliseksi. Pienilläkin teoilla voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä huomattavia vaikutuksia.

– Kunnanvirastolla kuljetaan ilman ulkokenkiä, minkä ekologista vaikutusta voi olla äkkiseltään hankala havaita. Ratkaisu kuitenkin vähentää siivoustarvetta huomattavasti, ja säästää siten sekä pesuaineita että vettä.

Limingan kunta sai lopuksi kiitosta siitä, kuinka hyvin kestävyys jo huomioidaan kunnan toiminnassa. Henkilöstölle on viestitty ahkerasti esimerkiksi kesän kilometrikisasta, jossa tavoitteena on kannustaa työntekijöitä valitsemaan kaikilla matkoilla kulkupeliksi polkupyörä. Lisäksi kunnassa on käynnistynyt tänä vuonna Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmä ja tulevaisuuden ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön tavoitteita rakentava TUIKE -hanke.