Koronarokotetta imetään ampullista lääkeruiskuun.

Limingan kouluilla aloitetaan 12–15-vuotiaiden koronarokotukset

– Rokotukset järjestetään Liminganlahden koululla ja Tupoksen koululla vuoroviikoin 10.9. alkaen, kertoo hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen.

Ohjeet rokotusajan varaamiseksi ovat samat kuin kaikissa muissakin rokotettavissa ikäryhmissä.

– Soi­ta nu­me­roon 08 5587 3890. Kuun­te­le tie­do­te ja va­lit­se ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Soi­tam­me ta­kai­sin muu­ta­man ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Mi­kä­li em­me ole saa­neet asiak­kaa­seen yh­teyt­tä kah­des­ta soit­toy­ri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta, asiak­kaan tu­lee jät­tää uu­si soit­to­pyyn­tö ajan­va­raus­nu­me­roon, Ruottinen ohjeistaa

Ro­ko­te­pai­kal­le on hy­vä ot­taa mu­kaan hen­ki­löl­li­syy­den var­men­ta­mis­ta var­ten Ke­la- tai vas­taa­va hen­ki­lö­kort­ti. Sen sijaan THL:n asiantuntijoiden tuoreen linjauksen mukaan alle 15-vuotiaiden rokotettavien ei tarvitsekaan täyttää suostumuslomaketta.

– Lasten ja nuorten ei tarvitse itse täyttää mitään suostumuslomaketta koskien koronarokotuksia, vaan nuoren halukkuus ottaa rokote voidaan selvittää suullisesti. Lapsilla ja nuorilla ei siis tarvitse olla rokotukselle mentäessä vanhempien täyttämää suostumuslomaketta mukana, Ruottinen kertoo.

Jos nuori ei kuitenkaan ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien suostumus. Lupakaavakkeen voi tulostaa tästä linkistä.

 

Rokotusajankohdat kouluilla:

Viikko 36
Pe 10.9. klo 11.30-13.30, Liminganlahden koulu

Viikko 37
Ti 14.9. klo 11.45-15, Tupoksen koulu
To 16.9. klo 11.45-15, Tupoksen koulu
Pe 17.9. klo 11.45-13.15, Tupoksen koulu

Viikko 38
Ke 22.9. klo 11.45-15, Liminganlahden koulu
Pe 24.9. klo 11.45-15, Liminganlahden koulu

Viikko 39
Ma 27.9. klo 11.45-15, Tupoksen koulu
Ti 28.9. klo 11.45-15,  Tupoksen koulu

Viikko 40
Ma 4.10. klo 11.45-15, Liminganlahden koulu
Ti 5.10. klo 11.45-15, Liminganlahden koulu