Job

Limingan työttömyysaste on ennätysmatala

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman tilaston mukaan Limingan työttömyysaste oli huhtikuussa ennätyksellisen matala: 4,5 prosenttia. Kyseessä on samalla koko Pohjois-Pohjanmaan matalin lukema. Edeltävä ennätys tehtiin marraskuussa 2021, jolloin Limingan työttömyysaste oli 4,9 prosenttia.

– Limingassa on ollut jo pitkään hyvät ja toimivat työllisyyspalvelut. Kuntakokeilun myötä asiakkaat on saatu paikallisten työllisyyspalveluiden piiriin, tulosta kommentoi työhönvalmentaja Annukka Hanni-Niemikorpi.

Oulun seudun kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021, ja Liminka on ollut mukana kokeilussa alusta lähtien. Kuntakokeilun myötä yhä useamman työnhakijan työllisyyspalveluista vastaa TE-toimistojen sijaan kunta. Kuntakokeilun tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

– Limingan työllisyystilanne on parantunut ensimmäisen kokeiluvuoden aikana: pitkäaikaistyöttömyys on lähes puolittunut ja nuorisotyöttömyys on laskenut olennaisesti. Limingassa kuntakokeilun asiakkuuteen siirtyi maaliskuussa 2021 noin 300 asiakasta. Asiakasmäärämme on ollut koko kokeilualueen tilanteesta poiketen laskussa lähes koko kokeilun ajan.

Limingassa kuntakokeilun asiakkuuteen siirtyi maaliskuussa 2021 noin 300 asiakasta. Asiakasmäärämme on ollut koko kokeilualueen tilanteesta poiketen laskussa lähes koko kokeilun ajan.

– Työhönvalmentaja Annukka Hanni-Niemikorpi.

Limingan työllisyydenhoidon resepti

Matalaan työttömyysasteeseen ei ole päädytty itsestään, vaan taustalla on toimiva työllisyydenhoidon malli. Limingassa työttömien työnhakijoiden aktivointiaste on kokeilualueen korkein, mutta tuloksen taustalla on myös muita tekijöitä.

– Limingassa asiakkaat tavataan kasvokkain. Käynnin aikana asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan ja mietitään sopivat työllistymismahdollisuudet sekä -palvelut. Työllisyyspalveluiden työntekijöillä on tiedossa alueen palvelut, työpaikat ja koulutusmahdollisuudet, Hanni-Niemikorpi valottaa.

Työllisyyspalveluiden palvelu perustuu joustavuuteen, nopeuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

– Emme jätä asiakasta yksin, vaan autamme asiakasta tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tiivis yhteistyö alueen työnantajien kanssa mahdollistaa työnantajien ja työnhakijoiden tehokkaan kohtauttamisen. Myös muut kunnan palvelut ovat saavutettavissa ja palveluohjaus niihin on mutkatonta ja nopeaa.

Menestys on vaatinut myös johdonmukaisuutta ja yhteistyötä laajasti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

– Työttömyysaste tarkoittaa käytännössä, että Limingassa on lähes täysi työllisyys. Työllisyydenhoitoon on panostettu pitkäjänteisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. On hienoa, että myös paikalliset yritykset ovat hyödyntäneet kuntamme työllisyyspalveluita, ja löytäneet sitä kautta itselleen osaavaa työvoimaa, kommentoi kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Työllisyystilanne on kohentunut kevään mittaan koko maakunnassa. Huhtikuussa Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 17 700 työtöntä, mikä on 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen kerran työttömiä oli näin vähän ennen koronapandemiaa, syksyllä 2019.