Maria-Liisa Mutanen

Liminka-blogi: Keväinen tervehdys hyvinvointityöryhmästä! 

Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on laatia Limingan kunnan hyvinvointikertomus, joka jakaantuu kertomus- ja suunnitelmaosaan. Kertomusosassa kuvataan hyvinvoinnin nykytila ja suunnitelmaosassa kuvataan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kunnassa kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain.

Hyvinvointikertomus on siis tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointikertomus toimii yhtenä johtamisen työvälineenä.

Hyvinvointikertomus on siis tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa.

Nykyisen valtuustokauden hyvinvointityöryhmä starttasi joulukuussa 2021. Työskentelymme on edennyt mukavasti pala kerrallaan. Jaoimme hyvinvointityöryhmän toimijat alaryhmiin. Jokaisessa alaryhmässä toimii kaksi viranhaltijaa ja kaksi valtuutettua. Alaryhmät muotoutuivat ikäryhmän perusteella: 1. Lapset ja nuoret, 2. Työikäiset ja 3. Ikääntyneet. Tarkoituksenamme on antaa kuntalaisille, järjestöille, yhdistyksille ja työryhmille mahdollisuus osallistua hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiseen erilaisilla tavoilla esimerkiksi kyselyillä ja kokoontumisilla.

Hyvinvointikertomus toimii yhtenä johtamisen työvälineenä.

Voit olla yhteydessä minuun tai muuhun hyvinvointityöryhmän jäseneen oikeastaan missä tahansa arjen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvässä asiassa, olipa se sitten kokemasi hyvä käytänne, kehittämisidea tai jokin asia, joka ei ole mielestäsi hyvin. Lisätietoa työryhmästämme löydät tästä linkistä.

Hyvinvointityöryhmän toiminnasta kirjoittelemme jatkossakin, kun työmme etenee. Olethan kuulolla!


Kirjoittaja on Limingan kunnan valtuutettu ja hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja Maria-Liisa Mutanen. Mutanen toimii myös viranomaislautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä kunnan hallituksessa varajäsenenä. Hänen vapaa-aikaansa kuuluvat normaalin perhearjen lisäksi monenlaiset liikunnalliset harrastukset, marjastaminen, opiskelu ja seurakunnan luottamustoimet.