Sivistysjohtaja Päivi Mäki seisoo saneerattavan lukion rakennustyömaa-aidan edessä ja hymyilee.

Lukio saneerataan ja muistot tallennetaan!

Limingan keskustassa keskeisellä paikalla patsasteleva lukiorakennus on merkittävän laajan saneerauksen kohteena vuoden 2022 loppuun saakka. Saneeraus toteutetaan vaiheittain, ja suunnittelun lähtökohtana on se, että opiskelijoiden arki kärsii mahdollisimman vähän, kertoo lukion rehtori Tiina Partanen.

– Kesän aikana vanha Sarvela-sali on purettu ja kuvataideluokka saneerattu. Talotekniikkaa on siirretty uusiin paikkoihin ja uudisosan perustustyöt on käynnistetty. Uudisosa tulee sisältämään valoisan opiskelijakunnan kahvilatilan sekä uudistuvan, erittäin korkeatasoisen monitoimisalin, missä laatukriteereissä keskeisimpänä on laadukas akustiikka.

Partasen mukaan sali on suunniteltu myös muita kulttuuritapahtumia ja toimintoja silmällä pitäen Saneerauksen valmistumisen jälkeen Limingan seudun musiikkiopisto palaa lukiorakennukseen. 

– Uusi sali tulee toimimaan musiikkisalina, muiden kulttuuritapahtumien näyttämönä, lukion suurena 300-paikkaisella teleskooppikatsomolla varustettuna auditoriona ja ylioppilaskirjoitustilana. Opettajainhuone on saneerattavana syysloman tienoille saakka.

Lukion saneerauksen yhteydessä ensimmäisen kerroksen tilat uudistetaan kauttaaltaan. Kahvilatilan ja muutamien äänieristettyjen pienryhmätilojen lisäksi alakertaan tulee muuntuva oppimisympäristö, innovaatioareena, missä voi työskennellä isommissa ja pienemmissä ryhmissä.

– Saneerauksen yhteydessä syntyi idea lukiomuistojen keräämisestä. Keräämme nyt syksyn aikana lukiomuistoja ja hyödynnämme saamiamme tekstejä osana kunnan tiedotusta, kertoo sivistysjohtaja Päivi Mäki (ylemmässä kuvassa).

Jo muistelusten keräämisen alkuvaiheessa on tullut muisteluksia Limingan yhteiskoulusta, joka on Limingan lukion edeltäjä.

– On tärkeää, että yhteinen kertomus muistojen muodossa kantaa yli sukupolvien ja tekee näkyväksi, mitä oli ennen ja mihin mennään nyt.

Mäen mukaan lukion oppimisympäristö uudistuu merkittävästi heijastaen lukion uuden opetussuunnitelman eetosta, jossa korostuvat laaja-alainen osaaminen, yhdessä oppiminen, vuorovaikutus- ja oppimistaidot sekä vastuullinen vaikuttaminen niin ympäristöön kuin yhteiskuntaankin.

– Lukion innovaatioareena edistää yhdessä oppimisen, vuorovaikutuksen ja yleensäkin opiskelijoiden yhteisöllisyyden edellytyksiä.

Omat muistonsa jakaa seuraavassa rehtorina toimiva Partanen, joka on käynyt itsekin aikoinaan Limingan lukion:

Limingan lukion rehtori TIina Partanen lukioikäisenä.

“Minun luokanvalvojani oli Juha Kuonanoja, jonka kanssa ehdin olla muutaman vuoden yhtä aikaa töissäkin täällä lukiolla. Jo omana lukioaikanani opiskelijoiden yhteisöllisyys ja yhteistyö oli erittäin aktiivista. Teimme ja toteutimme jos jonkinmoista kabareeta, näytelmää, tanssiesitystä, tapahtumaa ja tempausta opiskelijoiden voimin. Rinnakkaisia luokkia oli minun aikana kaksi ja useimmissa esityksissä oli mukana kummankin luokan opiskelijoita. Ei meillä mitään draamaryhmää muistaakseni ollut. Joku käsikirjoitti, toinen taas suunnitteli askelmerkit ja äänimaisemat. Oli hirveän tärkeää tuottaa draamallisia toteutuksia erilaisiin juhlapäiviin ja tapahtumiin. Aika kultaa muistot. Ehkä on hyvä, että tuohon aikaan ei ollut tapana videoida esityksiä. Saattaisi näyttää jälkikäteen katsottuna kömpelömmältä suhteessa muistoihin. Omasta mielestähän ne olivat erittäin eheitä draamallisia kokonaisuuksia.”

Lähetä oma muistelosi osoitteella: tiedotus@liminka.fi