Ukrainan lippu

Onko sinulla tietoa kuntaan saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut valtavan humanitäärisen kriisin ja pakolaistulvan Ukrainasta Eurooppaan. Myös kuntiin eri puolelle Suomea on alkanut saapua turvaa hakevia pakolaisia. Osa pakolaisista on tullut maahan virallisia reittejä pitkin ja heidät on rekisteröity turvapaikanhakijoiksi. Osa maahamme saapuneista on tullut kuntiin epävirallisia reittejä pitkin, muun muassa sukulaistensa luo tai auttamishaluisten ihmisten maahan tuomina. Tällaisten ihmisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa.

Viranomaisilla olisi tärkeää olla ajantasainen tieto myös epävirallisia reittejä pitkin saapuneista henkilöistä, jotta heitä pystytään auttamaan ja ohjamaan asianmukaisesti palvelujen piiriin. Siksi toivommekin, että Liminkaan saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista henkilöistä oltaisiin yhteydessä arkisin klo 9.00–15.00 numeroon: 050 305 1593

Pystymme näin kuntana edesauttamaan näiden turvaa hakevien ihmisten elämää ja asioiden järjestymistä uudessa ympäristössä sekä saamaan heidät paikallisestikin tarvittavien tukiverkostojen piiriin.

Asumisen järjestäminen turvapaikan hakijoille

Asumisen järjestäminen turvapaikan hakijoille on valtion vastuulla. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ukrainalaiset rekisteröidään poliisin tai rajavartioston toimesta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poliisilla on yhteensä kahdeksan toimipistettä, joissa Ukrainasta paennut henkilö voi hakea tilapäistä suojelua. Ukrainasta saapuvien on hyvä etukäteen sopia tilapäisen suojelun hakemisesta poliisin kanssa, jotta poliisin toimipisteet eivät ruuhkautuisi. Asiointiajasta ja -paikasta voi sopia soittamalla numeroon 0295 464 555, joka palvelee arkisin kello 8.00–16.15 suomeksi ja englanniksi. Lisätietoa löydät tästä linkistä.

Rekisteröidyt ukrainalaiset ovat vastaanottokeskusten asiakkaita ja saavat vastaanottopalvelut siitä keskuksesta, mihin heidät on rekisteröity (lähimmän vastaanottokeskuksen periaate). Majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Oulun vastaanottokeskus kuuluu Migrin tarjoamiin majoitusvaihtoehtoihin.

Poliisin yhteystiedot turvapaikkaa hakeville löytyvät tästä linkistä.

Oulun vastaanottokeskuksen yhteystiedot turvapaikkaa hakeville: 0295 464 555 (tai 0295 463 100), Heikinharjuntie 66, 90630 Oulu. Ilta- ja yöaikaan ei pääsääntöisesti oteta vastaan hakemuksia, tarvittaessa voi soittaa edellä mainittuihin numeroihin. Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa kolme kuukautta ilman viisumia.

Ohjeita Ukrainasta paenneille ja heitä auttavilla

Maahanmuuttovirasto Migri on koonnut ohjeita Ukrainasta paenneille ja heitä auttaville ihmisille. Lisätietoa löydät tästä linkistä. Ukrainalaisia ja Ukrainasta sotatoimia paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen erilaisilla maahantulostatuksilla. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. Muilta osin oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa. Lisätietoa saat tästä linkistä. Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kiireellisessä sosiaalisen avun tarpeessa sekä antaa kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystyksen sivut löytyvät tästä linkistä. Yhteydenotot puhelimitse numeroon: 044 703 6235.

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. Lisätietoa saat tästä linkistä.

Ukrainan sotaa pakenevilla on oikeus tilapäiseen suojeluun. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että tulijalle voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Lisätietoa tilapäisestä suojelusta löydät tästä linkistä.