Lapset leikkivät Aapin päiväkodissa.

Päiväkodissa mediataitoja opittiin lehteä tekemällä – Aapin Sanomat on nyt julkaistu!

Aapin päiväkodissa Mediataitoviikolla lapset ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset koostivat yhdessä oman lehden, Aapin Sanomat, kertoo päiväkodin johtaja Outi Leinonen.

– Viime viikko käytettiin muun muassa aviisin tekemiseen. Aiheet ovat ovat ajankohtaisia vielä tällä viikollakin.

Vuosittain järjestettävällä Mediataitoviikolla korostetaan jokaisen osallisuutta mediakasvatukseen.

– Selvityshankkeen alustavat tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että mediakasvatusta toteutettaessa on tärkeä huomioida ihmisten erilaiset tarpeet, Kansallinen audiovisuaalinen instituutin verkkosivuilla kerrotaan.

Teemaviikon tavoitteena on kansallisten mediakasvatuslinjausten tavoitteena on kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille.

Kymmettä kertaa järjestetyn teemaviikon tavoitteena on kansallisten mediakasvatuslinjausten tavoitteena on kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille. Kaikilla ei kuitenkaan aina ole yhtäläiset mahdollisuudet mediataitojen oppimiseen. Jotta yhdenvertaisuus toteutuisi, tulee mediakasvatusta suunniteltaessa kiinnittää erityistä huomiota sen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Pääset lukemaan Aapin päiväkodin oman lehden, Aapin Sanomat, tästä linkistä.