Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin­tialue Pohde vastaa liminkalaisten sosiaali- ja terveys­pal­velujen sekä pelastus­toimen järjes­tä­misestä 1.1.2023 alkaen

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäjänä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 1.1.2023 alkaen aiemmin Limingan kunnan järjestämisvastuulla olleet liminkalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös pelastustoimi siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde palvelee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita. Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu jatkossa kuntien hoitamista tehtävistä muun muassa perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaispalvelut sekä pelastustoimi. Lisäksi hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy aiemmin sairaanhoitopiirien vastuulla ollut erikoissairaanhoito.

Liminkalaiset  saavat sosiaali- ja terveys­palvelut edelleen tutusta terveyskeskuksesta

Uudistus toteutetaan, jotta palvelut voidaan järjestää asukkaiden tarpeita varten aiempaa paremmin. Tarkoituksena on vahvistaa ennalta ehkäiseviä palveluja ja perusterveydenhuoltoa, jotta ihmiset saisivat tarvitsemansa palvelut riittävän aikaisin ja kallista erikoissairaanhoitoa tarvittaisiin vähemmän. Hyvinvointialue kehittää palvelujaan tulevien vuosien aikana.

Ensi vuoden alussa palvelut eivät muutu oleellisesti. Liminkalaiset voivat asioida omassa terveyskeskuksessaan kuten aiemminkin ja palvelut löytyvät tutuista paikoista ja puhelinnumeroista, kertoo henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg.

– Niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa teitä palvelee sama tuttu henkilöstö kuin aikaisemminkin. Varatut ajat, potilaiden lähetteet sekä asiakas- ja potilastiedot säilyvät ja siirtyvät hyvinvointialueelle.

Pohteen verkkosivut avautuvat vuoden vaihteessa

Hyvinvointialueen uudet verkkosivut avautuvat 29.12. Pohteen sivuihin pääsen tutustumaan suoraan tästä linkistä. Limingan kunnan verkkosivuilla sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat sivut ovat luettavissa vielä alkuvuodesta, mutta tietoja ei enää aktiivisesti päivitetä.