Poppaskonsteja-kampanja, jossa piirretty hahmo tarttuu lentävään sateenvarjoon

Poppaskonsteja: Mikä on parasta varhaiskasvatuksen ohjaajan työssä?

Olen Elina Priha-Ahola ja työskentelen varhaiskasvatuksen ohjaajana Vanamon päiväkodissa Tupoksessa.

Suoritin lukion jälkeen kasvatustieteen approbatur -tutkintoa kouluavustajan työn ohessa. Seuraavaksi olin syksystä kevääseen lastenhoitajana perheessä, jossa oli 2-, 7- ja 9 -vuotiaat lapset. En hakeutunut varhaiskasvatuksen alalle seuraavassa yhteishaussa vaan aivan toiselle alalle. Varhaiskasvatus alkoi kiinnostaa uudelleen, kun työllisyysnäkymät heikkenivät suorittamallani tutkinnolla ja työllistyminen olisi vaatinut uuden tutkinnon. Koin, että elämässäni on käännekohta. Niinpä hain ja sain oppisopimuspaikan yksityisestä päiväkodista tarkoituksenani suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto.

Työssäoppiminen ja luennot alkoivat elokuussa 2007. Tutkinnon teoriaosuus päättyi toukokuussa 2008, mutta suoritin näyttötutkinnon kaikki osa-alueet 2009 tammikuun loppuun mennessä. Työ Limingan kunnassa ryhmäavustajana alkoi helmikuussa 2009. Nimikemuutos varhaiskasvatuksen ohjaajaksi on tullut pari vuotta sitten mutta työnkuva pysynyt samana.

Elina Priha-Ahola työskenetelee Limingan kunnassa varhiaskasvatuksen ohjaajana.

Autan ohjattavaa lastani päiväkodin kaikissa toimissa tukien häntä muun muassa itsenäiseen syömiseen ja pukemiseen. Kuvat ja tukiviittomat ovat päivittäisessä käytössä. Teen yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, puheterapeutin, fysioterapeutin ja apuvälinelainaamon fysioterapeutin kanssa. Saan heiltä materiaalia, toimintatapoja ja -malleja, että ohjauksessani olevan lapsen tarpeet tulevat otetuksi huomioon päiväkodin arjessa.

Laadukas pedagogiikka on positiivista pedagogiikkaa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen luonteenvahvuuksiin. ”Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon”.

Parhaita asioita työssäni on saada nähdä lasten oppimisen ja onnistumisen ilo. Lapsen ilme tai kehon kieli kertoo kaiken vaikka suusta ei pääse sanaakaan. Sosiaalisten taitojen harjoittelemisessa oppijoita ovat lapset sekä myös minä itse. Koen olevani yhtä lailla havainnoija kuin varhaiskasvattaja. Ainoastaan tarkkaavainen havainnoija pystyy toimimaan ammatillisesti varhaiskasvattajana.

Paras hetkeni tällä viikolla työssäni oli huomata, että moni lapsi osasi laulaa ja viittoa tammikuun aamupiirilaulun. Työyhteisössäni on ammattitaitoisia työkavereita, joiden kanssa on innostavaa tehdä töitä. Haastaviakin tilanteita on päiväkodin arjessa ja olemme saaneet ne selvitettyä rakentavalla keskustelulla.

Limingan kunnasta tekee erityisen se, että luonto on lähellä. Metsä on päiväkotimme vieressä ja käymme metsäretkillä etenkin syksyin. Lapset odottavat innolla metsäretkipäiviä. Teemme metsässä yhteisiä ohjattuja tiede- ja taideprojekteja.

Terveiset tulevalle työkaverilleni: Työ varhaiskasvatuksessa on monipuolista ja kiinnostavaa. Jokainen päivä on taatusti erilainen! Tunnesäätely- ja vuorovaikutustaidoista on paljon hyötyä päiväkotiarjessa. Mottoni on: Rajoja ja rakkautta, empatiaa ja ennakointia, luovuutta ja laulua.