Lapset leikkivät Aapin päiväkodissa.

Uusia varhaiskasvatuspaikkoja Tupokseen – kirkonkylällä ruuhkaa päiväkodeissa

Tupoksen Vekarakulman tiloissa aloittaa uusi varhaiskasvatuksen ryhmä joulukuussa. Toinen ryhmä aloittaa toimintansa kuukautta myöhemmin, vuoden alusta, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi.

– Vekarakulmassa tällä hetkellä opiskelevat Tupoksen esioppilaat siirtyvät uuteen moduuliin marraskuun lopulla, jolloin tilat vapautuvat varhaiskasvatuksen käyttöön. Tilat on rakennettu päiväkotia varten, ja piha-alue on turvallinen ja lapsille hyvin sopiva.

Kirkonkylällä ei tällä hetkellä ole vapaita päiväkotipaikkoja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa – ei myöskään yksityisissä päiväkodeissa.

– Monella harmitusta herättää se, että lapsi ei välttämättä mahdu tällä hetkellä lähipäiväkotiin. Limingan hyvästä työllisyystilanteesta johtuen vanhemmat kulkevat töissä ja lapset tarvitsevat selkeästi aiempaa enemmän hoitopaikkoja.

Lisäksi vuorohoidon tarve on hyvän työllisyystilanteen myötä kasvanut.

– Vuorohoitoa tarvitsevat lapset hoidetaan Aapin päiväkodissa. Pieniä, alle 3-vuotiaita päiväkotilapsia on tällä hetkellä paljon ja heitä varten tarvitaan suhteessa enemmän henkilökuntaa ja tiloja. Olemme saaneet myös uusia kuntalaisia, joten lapsimäärät ovat ylittäneet kaikki ennusteet. Myös korona on vaikuttanut positiivisesti syntyvyyteen.

Olemme saaneet myös uusia kuntalaisia, joten lapsimäärät ovat ylittäneet kaikki ennusteet. Myös korona on vaikuttanut positiivisesti syntyvyyteen.

Huolimatta siitä, missä työpaikka sijaitsee ja millä kukuneuvolla kulkee, jonossa olevat lapset sijoitetaan Tupokseen pois lukien vuorohoitoa tarvitsevat lapset, selvittää Supperi.

– Ymmärrän, että tilanne on haastava monelle perheelle ja myös töisevää, kun saman perheen lapsia voi jatkossa olla hoidossa useassa eri yksikössä. Tahtotila on se, että lapsi pääsisi siihen päiväkotiin, johon paikkaa on toivottu ensisijaisesti. Ainakaan tämän talven aikana tämä tahtotila ei valitettavasti toteudu.

Supperi kertoo, että kunnassa tehdään jatkuvasti suunnitelmia, jotta varhaiskasvatuspalveluiden kysyntää voidaan ennakoida jatkossa entistä paremmin.

– Vaikka kristallipalloa meillä ei olekaan, niin on asioita, joita voimme jatkossa huomioida ennakoinnissa paremmin. Meillä tehdään esimerkiksi tiivistä yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa, jolloin jo etukäteen saadaan tieto kuntaan muuttavien lasten määrä. Haluamme ottaa uudet kuntalaiset avosylin vastaan, mutta samalla palvella jo täällä asuvia parhaalla mahdollisella tavalla.