Limingassa jälleen tuhotöitä

Ilkivaltaan liittyvät uutiset ovat olleet Limingassa valitettavan yleisiä  kuluneen kevään ja kesän aikana. Teot ovat vaihdelleet tuhopoltosta varkauksiin ja sotkemiseen. Viimeisen viikon aikana on tullut

Koronarokotukset ja rokotustodistukset

Rokotusajat vain ajanvarauksella numerosta 08 55873890. Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään annetun ro­ko­tusajan, jotta rokotteita ei jäisi käyttämättä. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ro­ko­te­pai­kal­le es­ty­mi­ses­tä il­moi­te­taan pu­he­li­mit­se ajan­va­raus­nu­me­roon. Rokotuspaikkana toimii Lakeustalon 1.

Kunnanvirasto on suljettu 5.7.–1.8.

Kunnanvirasto on suljettu 5.7.–1.8. välisen ajan. Ra­ken­nus­val­von­ta on sul­jet­tu ko­ko­naan 5.7–18.7.2021. Mui­na ai­koi­na hei­nä­kuus­sa pu­he­lui­hin vas­taa Ja­ri Kont­ti­nen.

Käy sinäkin vastaamassa Limingan kunnan ym­pä­ris­töoh­jel­man kuntalaiskyselyyn

Li­min­gan kun­ta te­kee ym­pä­ris­töoh­jel­maa, jo­ta tä­mä ky­se­ly kos­kee. Ym­pä­ris­töoh­jel­ma tu­kee kun­tast­ra­te­gian ta­voit­tei­siin pää­syä, kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä ja kun­nan ym­pä­ris­tön ke­hi­tys­tä kes­tä­väl­lä ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä ta­val­la. Li­min­gan

Karintielle korotettu suojatie

Karintielle toteutetaan korotettu suojatie yhtenä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettynä kohteena. Kohde on valittu liikenneturvallisuuden parantamiskohteeksi vuonna 2015 tehdyn liikenneturvallisuuskyselyn pohjalta. Voit tutustua suunnitelmaan tästä linkistä.