Pyöräilijä ja kaupungin valot.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet kehittyvät Limingassa – 330 000 euroa Jutkokylän alueen jalankulku- ja pyöräilyväylän kehittämiseen!

Limingan kunta on saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä 330 000 euron rahoituksen jalankulku- ja pyöräilyväylän aluereitin kehittämiseen Jutkokylän alueelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 660 000 euroa, josta saatu tuki kattaa puolet.

– Hankkeessa rakennetaan 1,4 kilometriä pitkä pyöräkatu sekä siihen liittyvät jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt palvelemaan lisääntyvää pyöräliikennettä. Tämä on meille tärkeä hanke ja on hienoa, että rahoitus tälle hankkeelle saatiin, iloitsee kunnallistekniikan liikelaitoksen johtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

Hanke hyödyttää Jutkokylän asukkaita, sillä pyöräkatu lisää alueen esteettömyyttä ja turvallisuutta. Koska kohde yhdistää kuntakeskuksen, Liminganportin yritysalueen ja läheiset asuinalueet, vaikuttaa hanke monen kuntalaisen arkeen. Pyöräkatua käyttävät niin koululaiset, työmatkaa kulkevat kuin alueen yrityksissä asioivat. Vaikutusta uudella väylällä on jonkin verran myös seudulliseen työmatkaliikenteeseen. Reitin parantamisen myötä palveluiden saatavuus paranee ja samalla Oulun seudun pyöräilyverkosto kehittyy.

Reitin parantamisen myötä palveluiden saatavuus paranee ja samalla Oulun seudun pyöräilyverkosto kehittyy.

– Nykyiselläänhän reitti suosii turhaa läpiajoa. Hankkeen tavoitteena on jatkossa ohjata henkilöautoliikennettä enemmän pääväylille, jolloin pyöräily ja kävely voi väylällä lisääntyä turvallisesti, Vavuli-Kiviniemi kertoo.

Jutkokylän alue valikoitui kehittämiskohteeksi Limingan kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemän liikenteen vaaranpaikkoja ja liikenteen olosuhteiden kehittämistarpeita kartoittavan kyselyn tulosten perusteella. Jutkokylän asuinalue, johon hanke sijoittuu, nousi vastauksista esille kehitettävänä kohteena.

– Tarve juuri tämän alueen kehittämiselle on ollut tiedossa myös meillä täällä kunnassa, sillä alueesta tulee meille paljon palautetta ympäri vuoden. Toteutimme katuinventoinnin viime vuonna ja juurikin Jutkokylän alueen väylien huono kunto nousi tuossa tarkastelussa esille. On mahtavaa, että pystymme tämän avustuksen turvin kehittämään aluetta turvallisemmaksi ja saavutettavammaksi, summaa Vavuli-Kiviniemi.

Hanke käynnistyy kevään 2022 aikana ja valmista hankkeessa tulisi olla syksyn 2023 aikana. Hankkeen etenemisestä tulemme tiedottamaan kunnan eri kanavissa.