Kokouspöydässä keskustellaan.

Kunnahallitus kokousti maanantaina ja torstaina – Kotirannan katusuunnitelma nähtävillä

Maanantain kunnanhallituksessa lähdettiin liikkeelle Kotirannan infran rakentamisessa vahvistamalla Kotirannan katurakentemisen urakkalaskenta-asiakirjat, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Katusuunnitelmiin voi tutustua tarkemmin Limingan kunnan kotisivuilta tästä linkistä.

Kuntastrategiaan ja Ruutikankaan kehittämistyöryhmän nimeämiseen haluttiin vielä lisävalmistelua ja ne palautettiin jatkovalmisteluun.

– Sen sijaan kunnanhallitus hyväksyi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palvelujen hankinnan käynnistämisen yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Vilmunen kertoo, että taustaa yhteishankinnalle on jo vuodesta 2018, jolloin Pohjois-Pohjanmaan kunnat kilpailuttivat edellä mainittujen lakien mukaiset kotiin annettavat palvelut ja avopalvelut sekä ympärivuorokautisen hoidon maakunnallisena yhteishankintana. Tähän hankintaan liittyvä sopimuskausi päättyy 31.12.2021.

– Alueen kunnat valtuuttavat Oulun kaupungin toteuttamaan tulevan hankinnan ja tekemään siihen liittyvät päätökset.  Limingan kunnan edustajaksi hankintayhteistyöhön nimettiin perusturvajohtaja Eliisa Tornberg.

Kunnan edustajaksi kuntien yhteiseen jätelautakuntaa (Lakeuden EKO -lautakuntaan) nimettiin asiantuntijajäseneksi muiden lautakunnan jäsenkuntien tapaan yksi viranhaltija. Limingan kunnasta asiantuntijajäseneksi nimettiin tekninen johtaja Simo Pöllänen.

– Valtuuston päätettäväksi kunnanhallitus esittää tarkentavaa soveltamisohjetta luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista, Vilmunen kertoo.

Viime viikon torstaina kunnanhallitus kokoontui puolestaan päättämään Limingan jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokous edustaja ja lisäksi evästää valittua hallitukseen valittavista jäsenistä.

Senja Kovaniemi valittiin yhtiökokousedustajaksi ja hänen varalle Juho Pakaslahti. Yhtiön hallitukseen ehdotettiin Heidi Haatajaa ja Jari Martikkalaa. Yhtiökokous oli sunnuntaina 12.12., jonka vuoksi ylimääräinen kokous piti järjestää jo viime viikolla.