Kokouspöydässä keskustellaan.

Kunnanhallituksessa pohdittiin eilen nuorisotalon aukioloa ja rakennusvalvonnan taksoja

Kunnanhallitus valmisteli maanantai-iltapäivänä pitämässään kokouksessa seuraavan valtuuston listalle lisämäärärahapäätöksiä ja valtuustoaloitteen nuorisotalon aukioloaikojen laajentamisesta, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Nuorisotalojen aukioloajoista selvitetään lasten ja nuorten näkemykset vielä kevään aikana ja aukioloajoista päätettäessä otetaan huomioon lapsivaikutusten arvioinnin tulos.

Kunnanhallitus hyväksyi myös rakennusvalvonnan taksat. Taksataulukkoa tarkennettiin vielä tuulivoimalan ja aurinkopaneeleiden osalta.

– Tarkennuksessa huomioitiin tuulivoimalan ja aurinkopaneeleiden koon vaikutus lupamaksun suuruuteen. Esimerkiksi alle kymmenen neliön katolle asennettava aurinkopaneelista ei mene lupamaksua lainkaan. Toisaalta myös uusia taksoja hyväksyttiin, näitä tuli esimerkiksi rakennuksille, joihin ei ole haettu lupaa tai rakennuslupa on päässyt vanhenemaan, Vilmunen selvittää.

Hallitus halusi vielä palata 17.1.2022 päättämäänsä etuosto-oikeuden käyttämiseen. Asia otettiin ylimääräisenä asiana esityslistalle ja se päätettiin palauttaa jatkovalmisteluun.

– Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä oman edustajansa elinvoima-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmään. Edustajaksi nimettiin Asko Laukkanen.

Työryhmän tehtävänä on omalla toimialallaan ohjata kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.

– Työryhmä valmistelee päätöksentekoon tulevia asioita, ja siinä on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä mahdollisia sidosryhmien edustajia. Työryhmään voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Muita valtuuston nimeämiä työryhmiä ovat Hyvinvointityöryhmä ja Kestävän kehityksen Liminka -työryhmä.