Kokouskuva Liminka-logolla

Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen maanantaina

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi. Limingan kunnan talousarvio piti kokonaisuudessaan hyvin. Ylijäämää kirjattiin  236 567,82 euroa, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Veteraanien perinnetyön jatkumisen turvaamiseksi veteraanijärjestöt ovat esittäneet kunnille perinnetyön yhdyshenkilön nimeämistä. Yhdyshenkilön tehtävänä on organisoida kunnassa perinnetyö siten, että toiminnassa huomioidaan seurakunta ja muut paikalliset perinnetyötä tekevät toimijat, nuoret ja koululaitos. Kunnanhallitus nimesi tähän tehtävään kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevalan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi hyväksyä Sanginkujan ja Tevoksentien tiekuntien avustushakemukset. Avustusten suuruuden taustalla on kunnanvaltuuston vuonna 2020 linjaamat kunnan yksityistiekäytännöt. Paikkakunnalta muuton vuoksi kunnanhallitus totesi kahden luottamushenkilön luottamustoimet päättyneeksi.

– Kunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen vain kunnan jäsen. Kunnanvaltuusto tulee valitsemaan heidän tilalleen uudet luottamushenkilöt tarkastuslautakunnan varajäseneksi, viranomaislautakunnan varajäseneksi ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäseneksi.

Kokouksessa hyväksyttiin myös 13,71 hehtaarin maakauppa.