kunnanhallituksen kokous

Kunnanhallitus avasi eilen kevätkauden: Uusi päiväkoti Rommakkopuiston viereen

Kunnanhallitus avasi kevätkautensa maanantaina käsittelemällä muun muassa uuden päiväkodin hankesuunnitelmaa ja Kotirannan asuinalueen infran rakentamista, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden kuusiosastoisen päiväkodin rakentamista Kedonperäntien varteen, Rommakkopuiston viereen.

Kotirannan kunnallistekniikan rakentajaksi valittiin tarjouskilpailun tuloksena Destia Oy. Työt aloitetaan mahdollisimman pian.

Ekokorttelin asemakaavan muutos etenee

Myös Ekokorttelin asemakaavan muutos etenee, kun kunnanhallitus päätti asettaa nähtäville alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavakarttaluonnoksen ja kaavaselostuksen.

– Asemakaavan muutoksesta voi antaa lausuntoja ja mielipiteitä. Kaava-asiakirjat laitetaan nähtäville 26.1.2022. Lausunnot ja annetut mielipiteet käsitellään kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa.

Kokouksessa päätettiin myös käyttää etuostolain mukaista oikeutta kaava-alueen laajentamista varten. Etuostolaki mahdollistaa kunnalle lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle.

– Myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunta voi käyttää etuostoa yhdyskuntarakentamiseen, virkistys- ja suojelutarkoitukseen liittyvässä maanhankinnassa.

Ruutikankaalle kokonaissuunnitelma

Ruutikankaan kokonaissuunnitelman valmistelu Limingan kunnan näkövinkkelistä annettiin  Elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmän tehtäväksi toukokuun loppuun mennessä.

– Työryhmän tulee tehdä suunnitelma yhteistyössä Ruutikankaan alueen muiden kehittäjätahojen kanssa siten, että eri kohderyhmillä on mahdollisuus vaikuttaa kokonaissuunnitelman sisältöön.

Kunnanhallitus halusi myös tukea Limingan kunnan alueella sijaitsevien soteasumispalveluiden yksityisten palvelutuottajien ja Limingassa toimivien terapiapalveluiden tarjoajien suu- ja nenäsuojaimien kustannuksia siten, että kunnanhallitus päätti jatkaa vuoden 2021 käytäntöä suojainten jakamisesta terveyskeskuksen kautta.

– Ehtona on, että yksityinen palveluntuottaja toimii Limingan kunnan alueella ja terapiapalveluissa korvataan Limingan kuntalaisten suu- ja nenäsuojaimet. Kunta ei sen sijaan maksa toimijoiden itse hankkimia suojaimia, Vilmunen päättää.