Okkosenrannassa käynnistyvät puistometsien hoitotyöt

Limingan kunta ja Metsänhoitoyhdistys aloittavat Okkosenrannassa puistometsien hoitotyöt.

– Okkosenrannan kunnan omistamien puistometsien hoitosuunnitelman mukaiset harvennushakkuut toteutetaan hoitokartan mukaisesti maaliskuussa 2022, alkaen viikoilla 10–11, kertoo liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

Kartan hoidettavista puistometsäkohteista puunläjitysalueineen löydät tästä linkistä. Kartan sinisille alueille on maisematyölupa (§18 26.2.2021). Harvennukset toteutetaan huomioiden erityisesti alueen maisema- ja luontoarvot sekä metsän uudistuminen ja myrskyvaurioiden torjunta puistometsissä. Metsänhoidolliset toimenpiteet toteuttaa Metsähoitoyhdistys.

– Kone työskentelee kunkin tontin kohdalla vain hetken, jolloin kannattaa välttää varoetäisyydellä liikkumista. Varoetäisyys on 70 metriä.

Hakkuutyömaalla ei saa liikkua myöskään koneiden ollessa käynnissä ja puupinoja tulee varoa.

– Pinojen päälle kiipeäminen on kielletty. Muistattehan vanhemmat varoittaa ja valvoa lapsia!

Yksityisten tonteilla ja maa-alueilla ei tehdä mitään harvennus ja kaatotöitä. Harvennustyöt koskevat ja rajoittuvat vain kunnan omistamille alueille. Hakkuutähteet siivotaan samanaikaisesti. Tonttipuiden puunkaatoja voi tiedustella Metsänhoitoyhdistykseltä.

Lisätietoa:

Limingan kunta, Kunnallistekniikan liikelaitos:

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, maisemasuunnittelija, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi
Sari Honka, puistopuutarhuri, sari.honka@liminka.fi

Metsähoitoyhdistys:

Petri Onkamo, metsäasiantuntija p. 050 514 1052