Lapsi, äiti ja isä lumileikeissä.

Perhekeskuksen tavoite kirkastuu työpajoissa: ”Asiakas saa avun yhden luukun periaatteella, mahdollisimman matalalla kynnyksellä”

Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä sekä hyvinvointia tarjoamalla tukea ja apua oikeaan aikaan. Limingan perhekeskuksen palveluohjausta kehitetään lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ajatellen. Ajatuksena on, että apu löytyisi yhden luukun periaatteella.

– Perhekeskus koostuu kaikista lasten, nuorten ja perheiden palveluista, joten on tärkeää kehittää uutta työtä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Palveluohjauksen tavoitteena on palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään suuntaan, kertoo perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä.

Palveluohjausta on kehitetty Limingassa nyt neljän työpajan verran. Mukana kehittämistyössä ovat olleet sosiaalityö, terveydenhoito, mielenterveys, hammashoito, koulu, varhaiskasvatus, kirjasto, elintapaohjaus, liikunta sekä nuorisotyö.

– Työpajoissa on ollut mukana keskeisiä toimijoita lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kentältä – sekä esimiehiä että työntekijöitä.  Olemme saaneet mukaan toimijoita myös yksityiseltä sektorilta, järjestöistä sekä seurakunnasta.

Olemme saaneet mukaan toimijoita myös yksityiseltä sektorilta, järjestöistä sekä seurakunnasta.
– perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä

Palveluohjausprosessissa on kuultu myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Oulunkaaren palveluohjausmalleista.

– Liminkaan on lähdetty kehittämään kuitenkin omaa mallia. Työpajaprosessin tärkein anti oli ymmärtää palveluohjauksen merkitys sekä päästä yhdessä miettimään, millä tavalla sitä haluamme Limingassa kehittää. Tähän liittyy paikallisten toimijoiden kuuleminen.

Yksi työpajojen tavoite on ollut, että toimijat tutustuvat toisiinsa sekä toistensa työhön. Tämä helpottaa jatkossa yhteistyön tekemistä eri toimijoiden kesken.

– Tärkein anti työpajassa oli moniammatillinen keskustelu ja ajatustenvaihto palveluohjauksen kehittämisen tueksi. Työpajoissa näkyi vahvasti eri ammattilaisten vahva osaaminen ja halu kehittää omaa työtään, pohtii palveluohjaaja Hanna Puranen.

Työpajoissa näkyi vahvasti eri ammattilaisten vahva osaaminen ja halu kehittää omaa työtään.
– palveluohjaaja Hanna Puranen

Palveluohjausprosessin kehittämiseen ja työpajojen rakentamiseen on saatu tukea myös POPsotelta.

– Limingan perhekeskuksen arvoihin nostettu ’yhdessä tekeminen’ on näkynyt työpajoissa vahvasti. On ilo saada kehittää perhekeskuksen palveluja Limingan hienojen ammattilasten innostavassa ilmapiirissä, kiittelee projektisuunnittelija Tiina Nissinen, joka työskentelee POPsoten Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelmassa.

Myös Sipilän ja Purasen mukaan intoa yhteiselle keskustelulle ja tekemiselle löytyy hyvin.

–Yhdessä tekemistä ei haluttu jättää vain näihin työpajoihin. Sovimmekin, että loppukeväästä kokoonnumme uudelleen perhekeskuskehittämisen merkeissä. Perhekeskusverkosto on niin laaja, joten yhteiselle keskustelulla on tärkeä järjestää aikaa.

Asiakasnäkökulmaa on kerätty myös asiakaskyselyllä, joka on auki vielä helmikuun loppuun saakka, Puranen muistuttaa.

– Lapsiperheiden näkökulma on tärkeä, joten meihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä palveluihin liittyvissä kehittämisideoissa.

Limingan perhekeskuksen nettisivut löytyvät tästä linkistä. Sivuilta pääset vastaamaan myös asiakaskyselyyn.