Kokouspöydässä keskustellaan.

Valtuusto päätti maanantaina työntäyteisen syyskautensa

Maanantain kokouksessa kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion muutamalla muutoksella, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Valtuusto muutti talousarvioesitystä yhden määräaikaisen toimen osalta siten, että toimi laitetaan hakuun vakituisena (lähihoitajan 0,4 htv toimi). Lisäksi talousarvioon lisättiin 20 022 euron määräraha kuntalaisten kekseliäisyyden esiinnostamiselle. Määrärahan kohde on tarkoitus kohdentaa kuntalaisten ideoimiin ja kannattamiin  kohteisiin, jotka toteutetaan määrärahan puitteissa.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaa on käsitelty syksyn aikana talous- ja strategiaseminaareissa sekä kunnanhallituksessa. Ensi vuoden talousarviossa toimintamenojen kasvuvauhti on asetettu verotulojen kasvua pienemmäksi.

– Talousarvion 2022 vuosikatteeksi muodostuu 4 128 143 euroa ja tilikauden tulokseksi 60 803 euroa. Nettoinvestointeja on 4,7 miljoonan euron edestä. Osa investoinneista odottaa ulkopuolisen rahoituksen saamista.

Kekseliäin kunta ja kuntalaiset – budjetti kekseliäisyydelle

Ehdotamme 20 022 euron budjettia kekseliäiden kuntalaistemme päätettäväksi vuodelle 2022. Liminkalaisille annetaan mahdollisuus keksiä, ideoida ja suunnitella kuinka 20 022 euron budjetti käytettäisiin vuonna 2022. Kuntalaiset voisivat lähettää ideat kuntaan 31.3.2022 mennessä. Viisi eniten mainittua ehdotusta tuotaisiin kuntalaisille äänestykseen 15.5.2022 – 15.6.2022 väliselle ajalle. Äänestystuloksen perusteella kunta toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat syksyn 2022 aikana ja jotka mahtuvat 20 022 euron budjettiin.

Valtuusto hyväksyi 1,64 miljoonan euron omavelkaisen lainatakauksen Limingan Vesihuolto Oy:lle. Kunnanhallitus valtuutettiin hyväksymään tarkemmat lainaehdot lainojen kilpailuttamisen jälkeen.

– Valtuusto suoritti myös Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Suomen Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

Valtuuskunta on Kuntaliiton ylin toimielin, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan ajalla 15.11. – 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Oulun vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä.

– Lisäksi valtuuston  tarkensi  hallintosäännön ansionmenetyskorvauskirjauksia soveltamisohjeella sekä hyväksyi Pyöräilyn ja kävelyn edistämishankkeen kuntarahoitusosuuden ehdollisena. Hankkeelle on haettu rahoitusta ja mikäli se saadaan, kunnanvaltuusto hyväksyi hankkeelle varattavaksi vaadittavan kuntarahoitusosuuden.

Hankkeen tavoitteena on parantaa pyöräliikenteen olosuhteita ennakoivasti ja parantaa kevyen liikenteen esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteutusaikataulu on lokakuu 2021 – lokakuu 2023.

– Valtuuston kokouksessa jätettiin myös kaksi valtuustoaloitetta: uuden urheilupuiston suunnitteluun tähtäävä aloite sekä aloite osuuskuntamuotoisen rivintalon rakentamiseksi Saunarantaan, Vilmunen kertoo.

Ensi vuoden puolella valtuusto kokoontuu kokoussuunnitelman mukaisesti 21.2.2022, seuraavat kokoukset ovat 21.3., 16.5., 13.6. ja 29.8. YouTuben kautta valtuuston kokousta seurasi parikymmentä kiinnostunutta.