Lapset leikkivät autoilla päiväkodissa.

Valtuusto päätti uudesta päiväkodista

Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan perusturvan ja investointien osalta lisämäärärahat vuoden 2021 talousarvioon. Perusturvan osalta ylitystä ei tule niin paljon kuin aiemmin on arvioitu, koska covid-korvaukset tulee saapuneen ohjeistuksen mukaan kirjata perusturvan tuloksi, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Lopulliset summat tarkentuvat myöhemmin. Tällä hetkellä on tiedossa 800 000 euron korvaukset.

Kunnanvaltuusto oli yksimielinen uuden päiväkodin rakentamisen tarpeesta, mutta monipuolisen keskustelun ja äänestysten päätteeksi valtuusto päätti, että uusi päiväkoti tulee rakentaa kahdeksanosastoiseksi kunnanhallituksen esittämän kuusiosastoisen sijaan.

– Tästä päätöksestä jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Eriävän mielipiteen jättämisellä vapautuu päätöksen oikeudellisesta vastuusta. Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide.

Kotirannan katurakentaminen on kilpailutuksen jälkeen osoittautunut arvioitua hinnakkaammaksi ja valtuustolta pyydettiin kuluvan vuoden talousarvioon lisämäärärää 340 000 euron verran. Tämän esityksen valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

– Lisäksi valtuusto käsitteli kaksi aiemmin jätettyä valtuustoaloitetta. Toinen käsitteli nuorisotalojen aukioloaikojen laajentamista ja toinen työryhmän perustamista kehittämiään yhteistyötä vapaa-ajanpalveluita järjestävien yhdistysten, seurojen ja yhtiöiden kanssa. Molemmat valtuustoaloitteet on valmisteltu kunnanhallituksessa ja niihin saadut selvitykset tyydyttivät valtuustoa siinä määrin, että ne todettiin tässä muodossa loppuunkäsitellyiksi.

Valtuustossa jätettiin kolme uutta aloitetta, jotka koskivat Limingan kunnan tuulivoimalinjausta, vaalilautakunnan ja -toimikunnan palkkioiden nostoa ja yritysvaikutusarvioinnin käyttöön ottamista osaksi päätöksentekoa. Uudet aloitteet lähetettiin kunnanhallitukselle tutkittavaksi ja valmisteltavaksi.

– Kokouksessa esitettiin myös valtuustokysymys siitä, millä aikataululla saadaan  sähköinen allekirjoitus laajemmin käyttöön kunnan toiminnassa. Valtuustokysymyksiin vastataan tulevissa valtuustoissa vastuuviranhaltijan toimesta, päättää Vilmunen.