Limigan Lapsiystävällinen kunta -logo

Nuoret tyytyväisiä nuorisotalojen aukioloaikoihin – kyselyyn vastasi 870 lasta ja nuorta

Limingan kunnassa tehtiin syksyllä 2021 valtuustoaloite nuorisotalojen viikonloppuaukioloaikojen lisäämiseksi. Valtuustoaloitteessa esitettiin, että kunnan kumpikin nuorisotalo olisi auki aina perjantai- ja lauantai-iltaisin. Koska nuorisotalojen aukioloajat koskettavat ensisijaisesti lapsia ja nuoria, valtuustolle esitettiin, että selvitetään lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) lasten ja nuorten näkemyksiä heitä koskevassa asiassa.

– Lasten ja nuorten vastattavaksi tehtiin kysely, jossa kartoitettiin nuorisotalojen aukioloaikojen lisäksi laajemmin osallistumista nuorisopalveluiden toimintaan. Kyselyllä haluttiin myös jakaa tietoa nuorisopalveluiden toiminnoista ja tapahtumista, kertoo sivistysjohtaja Päivi Mäki.

Kyselyyn vastasivat peruskoululaiset, lukiolaiset ja turvallisuusalan opiskelijat. Vastauslinkkiä jaettiin myös etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajanuorille ja linkki oli myös kunnan nettisivulla kaikkien nuorten vastattavana. Kysely ohjeistettiin toteuttamaan kouluissa oppitunnilla.

– Kaikkiaan kyselyyn vastasi 870 lasta ja nuorta. Vastausprosentti on peruskoululaisista ja toisen asteen vastaajaryhmästä laskettuna noin 33 prosenttia, mikä on hieno tulos. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin 60 jäätelölippuja Limingan jäätelökioskille. Jäätelöliput on toimitettu oppilaille suoraan kouluille.

Nuorisotalojen aukioloaikoihin ollaan kyselyn perusteella tyytyväisiä, kuten muutenkin nuorisopalveluiden toimintaan. Vastaajista 84 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväinen nuorisotalojen aukioloaikoihin. Nuoret tulevat nuorisotalolle kiinnostaviin tapahtumiin. Kyselystä selviää, että nuoria on tavoitettu eniten retkillä, kerhoissa ja koulunuorisotyössä. Kyselyn tuloksiin voit tutustua tarkemmin tästä linkistä.

– Kysely on yksi osa lapsivaikutusten arviointia, ja sillä haluttiin kerätä laajasti lasten ja nuorten näkemyksiä nuorisopalveluista. Arviointia täydennetään toteuttamalla eri-ikäisille lapsille,  7−12-vuotiaat, 13−17-vuotiaat ja yli 17-vuotiaat,  toiminnalliset työpajat, joissa pureudutaan syvemmälle lasten ja nuorten näkemyksiin, odotuksiin ja toiveisiin nuorisopalveluihin liittyen, Mäki päättää.