Poppaskonsteja-kampanja, jossa piirretty hahmo tarttuu lentävään sateenvarjoon

Poppaskonsteja: Miksi minusta tuli päiväkodin johtaja?

Nimeni on Erja Laine. Toimin Vanamon ja Tuomiaron päiväkotien johtajana sekä perhepäivähoidon ohjaajana. Työpisteeni sijaitsee Vanamon päiväkodilla. Olen toiminut sekä kunnallisena että yksityisenä perhepäivähoitajana, ja työskennellyt päiväkodissa lastenhoitajana ja varhaiskasvatuksen opettajana. Toimin useita vuosia vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana sekä Marjalan että Tuomiaron päiväkodeissa. Päiväkodin johtajana olen ollut kohta viisi vuotta.

Päiväkodin johtajan työ ei ole ollut minulla selkeänä tavoitteena. Sain tilaisuuden tehdä päiväkodin johtajan sijaisuutta, ja sen myötä mielessäni alkoi kyteä ajatus, voisinko päiväkodin johtajan roolissa edistää positiivisen pedagogiikan toteutumista laajemminkin. Niinpä hain päiväkodin johtajan tehtävään.

Päiväkodin johtaja Erja Laine.

Työtehtäviini kuuluu päiväkotien ja perhepäivähoidon pedagogista johtamista sekä henkilöstöhallintoa ja talousjohtamista. Pedagogiikan johtamisella tuetaan koko työyhteisöä onnistumaan työssään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Työpäiväni ovat aina erilaisia ja yllätyksellisiä. Koskaan ei tiedä varmaksi mitä päivä tuo tullessaan – ja juuri se tekeekin siitä mielenkiintoista! Mitä enemmän ehdin olemaan päivän aikana arjessa mukana, käymään ryhmissä, ja keskustelemaan työntekijöiden kanssa, sitä antoisampia työpäiväni ovat.

Laadukas pedagogiikka on varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa varhaiskasvatusta ja opetusta, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Meillä on Limingan kunnassa vuonna 2019–2020 toiminut pedamentori. Hän on kiertänyt kaikki kunnan päiväkotiyksiköt ja -ryhmät ja tehnyt meille toiminnan linjaukset. Tässä materiaalissa on kiteytetty meidän kunnan laadukas pedagogiikka seuraavasti:

”Laadukas pedagogiikka on tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen eteen ja todentuu meillä erityisesti myönteisen ja välittävän vuorovaikutuksen, yhteisöllisen oppimisen ja osallisuuden sekä positiivisen pedagogiikan kautta. Koska niitä kaikkia yhdistää myönteisyys ja yhteenkuuluvuus, ne vahvistavat sekä lapsen että työntekijän hyvinvointia ja oppimista.”

Minulla on parhaillaan kasvatustieteen maisteriopiskelija Sonja Häkkilä harjoittelussa. Olemme tällä(kin) viikolla käyneet useita antoisia pedagogisia keskusteluja hänen kanssaan, nämä keskustelut ovat viikon kohokohtia, näistä saan todella paljon, mm. uusia ja erilaisia näkökulmia ja innostusta työhöni. Yksittäinen paras hetki on se, kun pienten ryhmän lapsi kävi kurkkaamassa toimiston ovelta ja sanoi hymyn kera: ”Hei, Eeja”. Mikäpä paremmin muistuttaisi siitä, mikä minunkin työni tarkoitus on.

Työyhteisömme on toimiva, yhteistyökykyinen, toisiaan kannustava ja innostuva joukko hyviä vastuunkantavia työntekijöitä. Työyhteisössämme on monipuolista osaamista ja paljon erilaisia vahvuuksia. Pyrimme saamaan kaikkien vahvuudet käyttöön ja myös jakamaan osaamista. Selkeillä työnkuvilla saadaan jokaisen ammattitaito näkyviin ja jokaisen arvokas työ tulee näkyväksi. Myönteisyyttä ja yhteenkuuluvuutta pyrimme lisäämään hyvän huomaamisella myös henkilökunnan kesken.

Myönteisyyttä ja yhteenkuuluvuutta pyrimme lisäämään hyvän huomaamisella myös henkilökunnan kesken.

Limingan kunta on kekseliäs, lapsiin ja lasten hyvinvointiin satsaava kunta. Meillä luonto on lähellä ja sitä voi hyödyntää monella tapaa varhaiskasvatuksessa. Limingan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan positiivista pedagogiikkaa. Myönteisten hetkien lisääminen ja hyvän huomaaminen sekä sen ääneen sanominen, ovat tärkeitä jokapäiväisessä arjessa. Turvallinen ympäristö sekä kannustava, lämmin ja sensitiivinen vuorovaikutus vahvistavat oppimista. Pienryhmätoiminta on käytössä kaikissa kunnan päiväkodeissa. Olemme myös muokanneet toimintaympäristöjä järjestelemällä erilaisia teemahuoneita. Aiemmin mainitut pedamentorin koostamat toiminnan linjaukset ovat yhtenäiset koko kunnassa.

Meillä uudet työntekijät otetaan vastaan avoimesti ja arvostaen. Sekä kokemus että tämänhetkinen uusin tieto ovat tärkeitä. Molempia tarvitaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Mottoni on: Huomaa hyvä jokaisessa, niin lapsessa kuin aikuisessa, ja muista sanoa se ääneen. Tervetuloa meille töihin!

Millaista on työskennellä varhaiskasvatuksessa? – katso videot ja lue henkilökuvat!

1. Poppaskonsteja: Millainen on varhaiskasvatuksen opettajan työpäivä?

Krista Isokoski työskentelee Limingan kunnassa varhaiskasvatuksen opettajana. Mitä kaikkea työhön kuuluu ja millainen on työpäivä Aapin päiväkodissa? Katso video tästä linkistä!

2. Poppaskonsteja: Mitä kuuluu varhaiskasvatuksen erityisopettajan päivään?

Marja Laukkanen työskentelee Limingan kunnassa varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Mitä kaikkea työhön kuuluu ja millainen on Marjan työpäivä? Katso video tästä linkistä!

3. Poppaskonsteja: Miksi minusta tuli päiväkodin johtaja?

Erja Laine työskentelee Limingan kunnassa päiväkodin johtajana. Mitä Erjan työhön kuuluu ja miksi hänestä tuli päiväkodin johtaja? Lue lisää tästä linkistä!

4. Poppaskonsteja: Miksi tulin työssäoppimiseen Liminkaan?

Sonja Häkkilä tuli työssäoppimisjaksolle Liminkaan. Miksi Sonja pääti hakeutua Liminkaan ja miten harjoittelu sujui? Lue lisää tästä linkistä!

5. Poppaskonsteja: Millaista on työskennellä vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana?

Jonna Helala työskentelee Limingan kunnassa vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana. Mitä kaikkea työhön kuuluu ja millainen on Jonnan työpäivä? Katso video  tästä linkistä!