Poppaskonsteja-kampanja, jossa piirretty hahmo tarttuu lentävään sateenvarjoon

Poppaskonsteja: Miksi tulin työssäoppimiseen Liminkaan?

Olen Sonja Häkkilä Oulaisista. Opiskelen varhaiskasvatusta Oulun yliopistossa. Nyt maisterivaiheessa opintoihin kuuluu yksi työssäoppimisjakso (200 tuntia), jonka aikana meidän opiskelijoiden on tarkoitus konkreettisesti löytää yhteistyössä työssäoppimispaikan ohjaajan kanssa jokin työtehtävä, jonka parissa työskentelemme työssäoppimisjakson aikana. Emme siis tule enää seuraamaan tai havainnoimaan työntekijöitä, vaan myös itse tekemään työtä.

Minua kiinnostaa positiivinen pedagogiikka, positiivinen johtaminen ja pedagoginen johtajuus. Niinpä lähdin näillä linsseillä miettimään mahdollisia vaihtoehtoja työssäoppimispaikan suhteen. Gradua työstäessäni luin Eliisa Leskisenojan kirjoittaman Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa: Toteuta käytännössä -kirjaa. Kirjasta bongasin päiväkodin johtaja Erja Laineen yhdessä työkaverinsa kanssa kirjoittaman tekstin. Minulle syntyi vaikutelma, että hän ja hänen työyhteisönsä on minun ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvojen mukainen. Niinpä otin yhteyttä Erjaan ja kysyin mahdollisuutta päästä hänen työparikseen.

Opiskelija Sonja Häkkilä.

Nyt olen työskennellyt Erjan kanssa reilu neljä viikkoa. Erja toimii Vanamon ja Tuomiaron päiväkotien johtajana sekä perhepäivähoidon ohjaajana. Joskus käy niin, että etukäteen syntynyt mielikuva on jotain muuta mitä todellisuus. Tässä tapauksessa näin ei ole käynyt. Tai jos on, niin sitten todellisuus on vieläkin parempi kuin mitä etukäteen odotin. Olen saanut niin lämpimän vastaanoton kaikilta. Yhteistyö Erjan kanssa lähti heti sujumaan luontevasti. Sain esittää ideoitani, joista joihinkin päätimme tarttua konkreettisesti. Näin alustavat työtehtäväni selvisivät jo heti ensimmäisen päivän aikana. Olen saanut alusta lähtien kokea, että olen tullut nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Olen saanut alusta lähtien kokea, että olen tullut nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Kuluneen neljän viikon aikana olen pitänyt tiimipalavereja, joissa olemme pohtineet ennen kaikkea arvoja suhteessa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Tiimit ovat valinneet arvot, joita he haluavat työssään vaalia, jonka jälkeen he ovat apukysymysten kautta pohtineet, kuinka saada ne konkreettisesti näkyviin arjessa: jos arvomme on lapsilähtöisyys, kuinka se näkyy aamulla lapsen tullessa päiväkotiin, perushoito- ja siirtymätilanteissa, leikissä ulkoilussa sekä kotiin lähdön hetkellä?

Lisäksi olen pitänyt varhaiskasvatuksen opettajille pedapalaverin, jossa annoin kehitysideoita, kuinka saada vanhemmille lähetettäviin kuukausitiedotteisiin pedagoginen toiminta paremmin auki ja näkyväksi. Jatkossa tiedote lähetetään paitsi vanhemmille, myös muille tiimeille, jotta osaamista voidaan jakaa, sekä päiväkodin johtajalle ja vastaavalle varhaiskasvatuksen opettajalle, jotta heidän tietoisuutensa yksiköissä toteutettavasta pedagogiikasta lisääntyy. Tämä helpottaa pedagogiikan johtamista ja kehittämistä.

Lisäksi olen päässyt suunnittelemaan uusien perhepäivähoitajien perehdyttämistä, jonka myös toteutan ensi kuun alussa. Työssäoppimisjaksoon on kuulunut myös lukuisa määrä muita palavereja, kuten johtotiimi, esimiespalaveri, rekrytoinnin kehittämisryhmä, kehityskeskusteluja, lapsen palaveri ja perhepäivähoitajien iltapalaveri.

On ollut ilahduttavaa nähdä, miten vakavasti koko Limingassa otetaan pedagoginen johtajuus, joka on päiväkodin johtajan ydintehtävä.

On ollut ilahduttavaa nähdä, miten vakavasti koko Limingassa otetaan pedagoginen johtajuus, joka on päiväkodin johtajan ydintehtävä. Olen kuitenkin saanut huomata, että tilanne ei aina ja joka paikassa ole tämä. Koen, että laadukkaan pedagogiikan kulmakivi on lasta arvostava ja sensitiivinen vuorovaikutus. On huomattava, että henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa myös työntekijöiden keskinäiset suhteet. Siksi kohdatuksi tuleminen (minut nähdään, kuullaan ja minua arvostetaan) on tärkeää koko työyhteisössä.

Kaiken kaikkiaan Limingan kunta on ollut supervalinta työssäoppimispaikaksi, koska lämpimän, myönteisen ja arvostavan työilmapiirin lisäksi täällä työtä saa toteuttaa varhaiskasvatuslain ja vasun velvoittamalla tavalla. Sen tulisi olla itsestään selvyys, mutta sitä se ei vielä kaikkialla ole.

Voin hyvillä mielin suositella Limingan kuntaa työssäoppimispaikaksi opiskelijoille ja tulevaisuuden työpaikaksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Jos haluat olla osa myönteistä työyhteisöä, jossa saat kehittää ja kehittyä, Liminka on sinun paikkasi. Täällä lapsen etu ja pedagogiikka on oikeasti etusijalla.

Sonjan päiväkodissa saama ystävänpäiväsydän.
”Tässä kuva ystävänpäivän sydämestä, jonka Tuomiaron väki oli kaikille tehnyt. Sydämen keskellä oli työntekijän nimi, sydämeen koottiin kyseisen työntekijän vahvuuksia. Myös minä sain omani.”