Yrittäjien uutiskirje uudistettu – liminkalainen yrittäjä, liity postituslistalle!

Limingan yrittäjien uutiskirje on kokenut uudistuksen ja ensimmäinen uudistettu kirje lähetettiin viime perjantaina. Mikäli sinä, liminkalainen yrittäjä, et ole vielä postituslistalla, voit liittyä sinne tästä linkistä!

– Otamme mieluusti vastaan palautetta uutiskirjeestämme myös jatkossa, eli jos sinulla on kehittämisehdotus tai juttuvinkki, ole rohkeasti yhteydessä minuun, kertoo hankeasiantuntija Kaisa Salmu.

Kevään 2022 aikana uutiskirje tavoitti yhä vähemmän ja vähemmän lukijoita.

– Tästä syystä laadimme kyselyn, jonka avulla halusimme saada palautetta elinkeino- ja työllisyyspalveluiden viestinnästä laajemminkin. Kysely oli avoinna kesä- ja heinäkuun ajan ja vastauksia saimme 35 yrittäjältä. Kiitos jokaiselle aikaansa käyttäneelle!

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden viestintäkyselyn tuloksia

Asteikolla 1–10 yritysviestintä sai arvosanojen keskiarvoksi 6,3. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi seuraavansa kunnan viestintää aktiivisesti (46 prosenttia), osa välillä (23 prosenttia) ja osa vain harvakseltaan (31 prosenttia). Vastaajista 83 prosenttia tilasi yrittäjien uutiskirjettä. Sen sisältöä luettiin aina (34 prosenttia) tai joskus (44 prosenttia).

– Uutiskirjeen sisällön sopivuus vaatii meiltä jatkossa eniten huomiota. Vastaajat toivoivat jatkossa lukevansa erityisesti kunnan ajankohtaisia kuulumisia (74 prosenttia), saavansa tietoa yrittäjille sopivista tapahtumista (65 prosenttia) sekä saavansa tietoa kunnan hankkeista (44 prosenttia) ja hankinnoista (32 prosenttia).

Lisäksi työllisyyspalveluiden työntekijöistä ja heidän yrittäjille tarjoamista palveluista toivottiin lisätietoa. Sopiva uutiskirjeen julkaisutahti olisi noin kerran kuukaudessa.

”Uutiskirjeen sisällön sopivuus vaatii meiltä jatkossa eniten huomiota.”

– Kyselyn lopussa pyysimme palautetta vielä kunnan yrittäjille järjestämistä tilaisuuksista. Tässä vielä koontia yrittäjien aamukahveista ja mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettävistä elinkeinojohtajan teehetkistä ja yrittäjägaalasta:

  • Suurin osa vastaajista oli joskus osallistunut aamukahveille.
  • Eniten yrittäjien aamukahveille toivottiin ulkopuolisia asiantuntijoita eri teemoissa. Esille nousivat muun muassa yrittäjän työhyvinvointi ja jaksaminen, verotusasiat ja toive verkostoitumiselle.
  • Suurin osa vastaajista (63 prosenttia) ilmoitti sopivaksi ajankohdaksi aamun ja tilaisuuteen osallistuttaisiin mieluiten paikan päällä (89 prosenttia).
  • Erillisistä elinkeinojohtajan teehetkistä oltiin vaihtelevan kiinnostuneita. Kiinnostuksensa ilmoitti 34 prosenttia vastaajista ja ehkä vastasi 49 prosenttia.
  • Yrittäjien gaalatilaisuuteen osallistuisi vastaajista 41 prosenttia ja ”ehkä” vastasi 44 prosenttia.

Sisältötoiveet huomioidaan jo tämän syksyn aikana

– Kyselyn vastaukset on käyty läpi elinkeinotiimin ja viestintätiimin palavereissa ja otamme kopin annetuista palautteista. Uutiskirjeen sisältöä tullaan kehittämään huomioiden esitetyt toiveet sisällön suhteen.

Uutiskirjeen julkaisutahti tulee olemaan kerran kuussa, noin puolen kuun tienoilla. Yrittäjien aamukahvit jatkuvat entiseen malliin yhteistyössä Limingan Yrittäjien kanssa. Sisältötoiveet huomioidaan jo tämän syksyn aikana.

– Aloitamme lisäksi syksyn aikana kokeilun elinvoimapalveluiden kahveista – ensimmäinen tilaisuus järjestetään joulukuussa glögin ja pipareiden äärellä. Lisätietoa on tulossa myöhemmin, lupaa Salmu.

Kehittämisehdotuksia ja juttuvinkkejä voit lähettää osoitteeseen: kaisa.salmu@liminka.fi