Kekseliäin kunta uusii tittelinsä tänään – myös kymmeniä kuntatyön kehittäjiä palkitaan

Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan tänään Kuntatyö2030-gaalassa, jossa kymmeniä kuntatyöpaikkoja eri puolilta Suomea palkitaan tuloksellisesta kehittämistyöstä. Myös Suomen kekseliäin kunta -tittelin toistamiseen saava Liminka palkitaan gaalassa.

– Kannustava ja luova työilmapiiri sekä halu tehdä asioita paremmin ovat ehkä ne tärkeimmät edellytykset ideoiden syntymiselle. Kun ideat saavat osakseen positiivista huomiota ja niiden kehittämistä tuetaan – ja siihen jopa kannustetaan – syntyy tilaa uudenlaiselle tekemiselle, kertoo kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kunta-alalla tehtyjä kehittämistekoja eri toimialoilta ja teemoista eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 183 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on ilmoitettu vuoden 2022 aikana Tekojen tori -portaaliin.

Eniten kehittämistekoja ilmoitettiin opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet ilmoitetut kehittämisteot koskivat laajasti koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin, rekrytoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

– Kuntatyö uudistuu ja kehittyy koko ajan. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Työn kehittäminen lähtee arjen haasteista

Hyvä kiertämään -kampanjassa etsittiin Suomen kekseliäintä kuntaa. Kekseliäimmäksi kunnaksi valittiin se, josta jaettiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille syys-lokakuun 2022 aikana.

– Työn kehittäminen lähtee usein arjen haasteesta, mutta yhtä lailla merkityksellistä on se, että saa tehdä asioita uudella tavalla ja vaikuttaa tapaan tehdä omaa oman työtä. Se on äärimmäisen palkitsevaa, Rajala avaa.

Toista kertaa Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi valitun Limingan kunnan eri palvelualoilta ilmoitettiin tänä vuonna Tekojen torille lähes 70 kehittämistekoa.

– Kunnissa tehdään valtavasti kehittämistyötä, mutta se jää usein piiloon. Liminka on tästä ilahduttava poikkeus. Liminka on esimerkki siitä, miten pienestäkin kunnasta löytyy kehittämisideoita ja tekoja, joita muutkin voivat hyödyntää. Kunnassa on ymmärretty hyvän kuntatyön näkyväksi tekemisen tärkeys, iloitsee Jaanu.

Eri toimialojen innostavimmat kehittämisteot 

Kuntatyö2030-gaalassa palkitaan 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. Kunta-ala on laaja ja ammattialoja on paljon. Innostavat teot tuovat hienosti esiin alan moninaisuutta.

– Tekojen torilla on tällä hetkellä 1055 kehittämistekoa melkein 140 kuntaorganisaatiosta. Kannustankin koko kunta-alaa ja tulevia hyvinvointialueita jakamaan omia kehittämisoivalluksiaan rohkeasti ja avoimesti. Lupa kehittää ja avoin kehittämiskulttuuri ovat keinoja lisätä työpaikan veto- ja pitovoimaa, kannustaa Jaanu.

Kuntatyö2030-gaalassa palkitaan 50 kehittämistekoa. Suurin osa palkittavista kehittäjistä saapuu paikan päälle Helsinkiin vastaanottamaan tunnustuksen. Palkittavat kehittämisteot ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan maakunnista.  Liminkalaisita kuntyön kehittäjiä palkitaan kaikkiaan kymmenessä eri kategoriassa.

Kuntatyö2030-gaala lähetetään suorana Helsingistä 1. joulukuuta klo 13 alkaen. Pääset seuraamaan suoraa lähetystä tästä linkistä.

 

Limingan palkitut kehittämisteot

(päivitetty 7.12.2022)

Asuminen, kiinteistö ja ympäristö

Kehittämiskulttuurin luomisesta ja aktiivisuudesta Tekojen torilla palkittiin kunnallistekniikan liikelaitos kahdesta innostavasta teosta: Jätehuolto kuntoon luontokohteilla sekä Juuret Limingassa -puisto kuntalaisten yhteisenä tekemisenä ja paikkana.

– Jätehuollon kehitystyötä on tehty yhdessä palvelun tuottajan kanssa. Palvelun tuottajan jäteneuvoja on tehnyt havaintokatselmuksia kohteissa ja esittänyt erilaisia jäteratkaisuja toteutettavaksi, kertoo liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

Toimintoja on kehitetty lisäämällä kohteisiin keskitettyjä keräyspisteitä ja oikeanlaisia jäteastioita toiminnallisuuden parantamiseksi.

– Ohjeistukset roskattoman retkeilyn tiedottamisesta ja kierrätettävästä jätelajista sekä tarkennukset tyhjennysvälistä ovat tehostaneet toimintaa. Roskattoman retkeilyn tavoitteena on, ettei retkeilijästä jää jälkeäkään luontoon.

Juuret Limingassa -puiston idea tuli kuntalaiselta ja ideaa lähdettiin jalostamaan yhteistyössä.

– Puiston ”pohjatyöt” on nyt valmiina ensi vuoden istutustapahtumaa varten. Teko on herättänyt kiinnostusta kuntalaisilta ja sen osoittaa se, että puiston puut myytiin parissa viikossa ennen varauksen virallista loppuaikaa.

Kehittämiskulttuurin luomisesta ja aktiivisuudesta Tekojen torilla palkitaan tekninen osasto

Innostavia tekoja:
Poutalan asemakaava
Kiinteistöverot kattoon
Mukaan porukkaan – kummiksi uudelle työntekijälle
Rakennusneuvoja ilta-aikaan? Nyt se on mahdollista!

Ateria- ja puhtauspalvelut

Kehittämiskulttuurin luomisesta ja aktiivisuudesta Tekojen torilla palkittiin ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Innostavia tekoja olivat: Raati maisteli uusia ruokia ruokalistalle, Keskiviikkona on puuropäivä – Pellolta puurolautaselle sekä Ruokalistavideo esittelee seuraavan viikon ruokalistan. Palkinnon vastaanottivat liikelaitosjohtaja Sami Tuohimaa sekä ruokapalveluesimiehet Mervi Niemelä ja ruokapalveluesimies Johanna Sarajärvi.

– Me haluamme osallistaa kaikenikäisiä ruokalistan kehittämiseen. Ruokalistavideot tuovat tutummaksi tarjolla olevaa ruokaa– asiakkaamme eivät muutoin näe kuin tarjoiltavan ruuan. Videot myös kannustavat keskustelemaan ruuasta, tiivistää Tuohimaa.

Keskustelua on syntynyt myös kunnan sosiaalisen median kanavissa. Muun muassa toiveruokien muodossa.

– Yleisön pyynnöstä olemme julkaisseet myös muutamia reseptejä, jotka ovat olleet menestys, kertoo Niemelä.

– Tuntuu hyvältä, olemme onnistuneet omassa arkityössämme. Tällä kasvatetaan myös kouluruuan arvostusta. Meidän työ tulee samalla näkyväksi, samalla myös lähiruokaa voidaan nostaa esille, Sarajärvi jatkaa.

 

Rekrytointi

Poppaskonsteja-rekrytointikampanja varhaiskasvatuksessa

Innostavia tekoja:
My day -videot varhaiskasvatuksen rekrytoinnin Poppas-kampanjaan
Poppanen-rekrytointikampanja varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuksen haastattelut Poppas-tyyliin
Varhaiskasvatuksen rekrytointikampanjan infotilaisuus

Koskee koko kuntaa tai useita toimialoja

Yhdessä ykköseksi -kehittämistekoklinikka, elinvoimapalvelut

Limingan kunta valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi vuonna 2021. Arvonimi haluttiin uusia vuonna 2022, minkä vuoksi päätettiin järjestää Yhdessä ykköseksi -kehittämistekoklinikka. Klinikalle kutsuttiin koko henkilöstö. Klinikalla kirjoitettiin yhdessä kehittämistekoja toisia kannustaen ja juotiin pullakahvit. Klinikka oli ilmeisen tehokas, sillä Liminka uusi Suomen kekseliäimmän kunnan tittelinsä myös vuonna 2022.

Aktiivisuudesta Tekojen torilla ja viestinnän kehittämisessä palkitaan elinvoimapalvelut ja viestintä

Innostavia tekoja:
Palvelut paremmin esille – tekijäksi laajempi viestintätiimi
Kunnon töissä -viestintäkampanjalla näkyvyyttä kunnassa tehtävälle työlle

Varhaiskasvatus

Kehittämiskulttuurin luomisesta ja aktiivisuudesta Tekojen torilla palkitaan Aapin päiväkoti

Innostavia tekoja:
Aapin päiväkodin henkilökunta kaikille tutuksi
Aapin päiväkodin ruokakasvatuksen kehittäminen
Huoltajat mukaan varhaiskasvatukseen
Leikkihuoneiden kehittäminen
Mentor-opettajat päiväkodissa
Uusi ja jännittävä päiväkotipäivä
Vasun osa-alueiden ja pedagogisen dokumentoinnin näkyväksi tekeminen huoltajille

Vapaa sivistystyö

Pakopelihuone lisäämässä musiikin perusteiden houkuttelevuutta musiikkiopistoon

Limingan seudun musiikkiopiston tavoitteena on olla maailman mukavin musiikkiopisto. Tavoitteena on lisätä määrätietoisesti teoreettisten aineiden houkuttavuutta ja opiskelijoiden motivaatiota. Ratkaisuna on pelillistetty musiikin perusteiden opintoja, jolloin lapset ja nuoret oppivat asioita yhdessä leikin ja kehollisten kokemusten kautta. Opintojen huipennukseksi on kehitetty pakopelihuone, joka järjestetään samaan aikaan kaikkien toimipisteiden musiikin perusteiden opiskelijoille uudessa konserttisalissa. Pelin aikana osana jännittävää tarinaa opiskelijat etsivät pienissä ryhmissä säveltäjän vuosisatoja sitten piilottamaa aarretta. Pelillistäminen on lisännyt opintojen mielekkyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Sosiaali- ja terveysala

Ensilinjan mielenterveys- ja päihdehoitaja terveyskeskuksessa, mielenterveyspalvelut ja terveyskeskuksen vastaanotto

Tavoitteena oli terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden välitön apu matalalla kynnyksellä. Yhteiskehittämisen jälkeen otettiin käyttöön ensilinjan mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotto, jossa keskityttiin hoidon tarpeen arvioimiseen sekä hoidon porrastukseen. Uusi toimintamalli tukee asiakkaan palvelupolkua sekä työhyvinvointia. Asiakkaiden ohjautuminen ensilinjaan on lyhentänyt mielenterveyspalveluiden jonoa ja antaa mahdollisuuden tiiviille hoitosuhteelle. Mielenterveyspalveluiden nettisivu uudistui kehittämistyön seurauksena. Hyötynä toimintamallista ovat mm. asiakkaan etu, kustannushyöty ja työhyvinvoinnin turvaaminen selkeyttämällä työskentelytapoja. Voit lukea palkitusta teosta tarkemmin tästä linkistä.

Kehittämiskulttuurin luomisesta ja aktiivisuudesta palkitaan Limingan kunnan perhekeskus

Innostavia tekoja:
Limingan perhekeskus
Matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottokanava: Pyydä Neuvoa -nappi
Palveluneuvonnalla kohti yhden luukun periaatetta
Perhekeskustiimin perustaminen

 

Kuntatyö2030 ohjelmassa edistetään kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi. Sen taustalla ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.