Kokouskuva Liminka-logolla

Kunnanhallitus asettaa Poutalan asemakaavaehdotuksen nähtäville

Kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin esityksistä valtuustolle, valittiin liikelaitoksen johtaja ja annettiin lausunto ympäristölupahakemukseen. Poutalan asemakaava asetetaan nähtäville, tiivistää hallintojohtaja Tarja Vilmunen maanantaisen kokouksen antia.

– Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahaa Ruutikankaan tieliittymälle ja kolmen valtuustoaloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi. Ruutikankaan tieliittymän alkuperäinen kuntarahaosuus on noussut 200 000 eurosta 298 000 euroon. Liittymän kokonaiskustannukset ovat nousseet  821 040 eurosta  893 000 euroon.

Kaavoituksen aloittaminen Katajamaan alueen rivi- ja luhtitalorakentamiselle, Kurkitien alikulkutiehankkeen valmistelun aloittaminen sekä kaavoituksesta tiedottamista koskevat valtuustoaloitteet hallitus esittää hyväksyttäviksi loppuunkäsiteltyinä seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanvaltuusto kokoontuu ensi viikon maanantaina.

Ympäristölupahakemukseen lausunto

Kunnanhallitus valitsi liikelaitosjohtajaksi Sami Tuohimaan  ja antoi lausunnon Jahotec Oy:n ympäristölupahakemukseen, Vilmunen kertoo.

– Lausunnossa kunta katsoo, että esitetty käsittelymäärän lisäys on suhteellisen vähäinen nykyiseen toimintaan suhteutettuna. Ennen nykyisen luvan mahdollista laajentamista ja muuttamista tulisi luvanvalvonta- ja lupaviranomaisen asiantuntijaviranomaisena selvittää toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä riittävän laaja-alaisesti muun muassa hajuhaittojen, melun, liikenteen, vesistöjen kuormituksen ja mädätejäännöksen osalta sekä asettaa toiminnalle tarvittavat kriteerit. Erityisesti hajuhaittojen ratkaisemisesta. Alueen maankäytön suunnitelmissa alue on varattu maatalouden tarpeisiin.

Kunnanhallitus päätti asettaa Poutalan asemakaavaehdotuksen nähtäväksi. Kaava pidetään nähtävillä 30 päivän ajan ja sinä aikana voi jättää huomautuksia kaavasta. Lisäksi kunta pyytää erikseen myös lausuntoja eri tahoilta.

– Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston nimeämät ehdokkaat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Kuntia on pyydetty esittämään yhtä naista ja yhtä miestä sekä vanhusneuvostoon että vammaisneuvostoon kuntien vastaavista vaikuttamistoimielimistä. Hyvinvointialue tulee valitsemaan yhden edustajan kustakin kuntien vammais- ja vanhusneuvostosta.