Lakeuden EKOn logo

Maksuttomia biojäteastioita liminkalaisille!

Valtakunnallisesti keittiöbiojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuusta alkaen jokaiselle asuinkiinteistölle yli 10 000 asukkaan taajamissa. Lakeuden EKOn aluetta tämä ei koske, sillä alueella ei ole yli 10 000 asukkaan taajamaa. Sen sijaan Lakeuden EKOn jätehuoltomääräykset velvoittavat keittiöbiojätteen erilliskeräykseen vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä, kertoo ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen.

– Keittiöbiojätteen erilliskeräys kannattaa joka tapauksessa! Se parantaa merkittävästi polttokelpoisen jätteen laatua ja hyödynnettävyyttä. Erilliskeräyksen myötä myös haisevat kotiroskikset ovat historiaa.

Biojätteen voi kompostoida kompostorissa tai kerätä erilliseen jäteastiaan. Erilliseen jäteastiaan kerätyn biojätteen tyhjennyksestä sovitaan jätekuljetusyrityksen kanssa. Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus Lakeuden EKOlle tästä linkistä.

– Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta ja ilmoitus tulee tehdä vaikka kompostoinnin olisi aloittanut jo aiemmin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaiken kokoisia kiinteistöjä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa, Sarkkinen tarkentaa.

Kompostorin vaatimukset

Biojätettä

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, hyvin ilmastoidussa, kestävässä ja suljetussa kompostorissa. Näin esimerkiksi rotat ja oravat eivät pääse kompostoriin.

– Kompostijätteestä syntyvä neste ei saa päästä suoraan maahan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kompostorin pohjassa on reikiä tai esimerkiksi verkko, tulee kompostorin alle lisätä tiivis alusta tai haihdutuspohja. Kesäaikaiseen kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori.

Biojätteen käsittelyyn voidaan käyttää myös bokashia eli biojätteen hapattamista. Hapattamista varten tarvitaan siihen suunniteltu välineistö.

Biojätekimpat ja kompostikimpat

Biojätettä syntyy kotitalouksissa usein melko vähän biojäteastian kokoon ja tyhjennysväliin nähden. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat hankkia yhteisen jäteastian, joka sijoitetaan jollekin kimppaan kuuluvalle pihalle. Astian tyhjennyksestä sovitaan jätekuljetusyrityksen kanssa ja kustannukset jaetaan. Biojätekimpasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta Lakeuden EKOlle.

– Lämpökompostorinkin voi hankkia naapurin kanssa yhdessä. Tässä tapauksessa tehdään kompostointi-ilmoitus, johon merkitän yhteiskompostointiin kuuluvat kiinteistöt.

Kun polttokelpoinen jäte sisältää biojätettä, jäteastian tyhjennysväli on enintään kaksi viikkoa kesäaikaan eli touko-elokuussa, ja neljä viikkoa talviaikaan eli syys-lokakuussa. Biojäteastian tyhjennysvälit ovat samat.

– Silloin puolestaan, jos polttokelpoinen jäte ei sisällä biojätettä, jäteastian tyhjennysvälin voi sopia enintään 12 viikkoon jätekuljetusyrityksen kanssa. Tällöin kiinteistöllä joko kompostoidaan biojäte tai kiinteistö on sopinut biojätteen keräyksestä jätekuljetusyrityksen kanssa.

Polttokelpoisen jätteen tyhjennysväliin voi hakea pidennystä Lakeuden EKOlta tästä linkistä  jopa 26 viikkoon saakka, mikäli kiinteistöllä lajitellaan kaikki jätteet eli biojäte, kartonki/pahvi, paperi, pakkausmuovi ja -metalli.

Biojäteastioita Limingan kuntalaisille

Limingan kunta vauhdittaa biojätteen erilliskeräykseen liittymistä tarjoamalla kuntalaisilleen maksutta biojäteastian biojätteen erilliskeräyssopimusta vastaan. Jäteastian koko on 140 litraa.

Toimi näin:

Solmi biojätteen erilliskeräyssopimus jätekuljetusyrityksen kanssa.

Sovi ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkisen kanssa hakuaika biojäteastialle tammikuun aikana soittamalla numeroon 050 324 0963 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: lakeudeneko@liminka.fi

Lisätietoja saat tarvittaessa:

Ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen
p. 050 324 0963
lakeudeneko@liminka.fi