Kokouskuva Liminka-logolla

Ruutikangas keskustelutti valtuustoa: liittymälle lisämääräraha, kehittäminen jatkovalmisteluun

Kunnanvaltuusto keskusteli maanantain kokouksessaan perusteellisesti Ruutikankaasta. Valtatie 8:n tieliittymän kustannusten nousu ja alueen kehittäminen keskusteluttivat valtuutettuja pitkään, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi liittymän lisämäärärahan, joten  liittymän kokonaiskustannukset kunnalle ovat 298 000 euroa, joka on noin 33 prosenttia liittymän kokonaiskustannuksesta.

Sen sijaan valtuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen, että Ruutikankaan kehittämisen linjauksia tulee vielä valmistella ennen päätöksentekoa. Elinkeino-, kaavoitus ja maankäyttötyöryhmän esitys alueen kehittämisestä päätettiin äänin 17 – 17 (yksi valtuutettu oli poissa kokouksesta) palauttaa puheenjohtajan äänen ratkaistaessa jatkovalmisteluun.

– Valtuusto pohti kokouksessa myös kahden valtuustoaloitteen kohdalla jatkovalmistelun tarvetta.  Äänestysten jälkeen kuitenkin päädyttiin hyväksymään aloitteisiin annetut vastineet ja todeta kokouksessa olleet valtuustoaloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Kokouksessa valittiin viranomaislaitakunnan varajäseneksi Esa Kojo, keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Mirja-Liisa Vuokila ja hyvinvointityöryhmän varajäseneksi Olli Nurkkala. Paikat tulivat avoimeksi, kun Tomi Saartoala jätti luottamustehtävät paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kunnanvaltuuston kokoontuu syyskaudella 10.10., 14.11. ja 12.12.