Ulkojäät antavat vielä odottaa pakkaskelistä huolimatta – miksi jäätä varten tarvitaan lunta?

Pakkaskelit ovat saapuneet ja ulkojäiden odotus tiivistyy päivä päivältä. Mikä tekee ulkojäiden teosta pidemmän prosessin, ja miksi jäätä ei tehdä heti ensipakkasten saapuessa?

– Pakkaskelin lisäksi ulkojäiden tekoon tarvittaisiin myös lunta. Lumella on säästyvän jäädytysveden lisäksi myös selkeä vaikutus jään pitkäikäisyyteen keväällä helmikuun tienoilla, kun auringonvaloa alkaa olemaan enemmän, selvittää Limingan kunnan liikuntapaikkamestari Pekka Tervo.

Satanut lumi poljetaan pohjaksi, jolloin se antaa hyvän pohjan lisäksi jäälle vaalean ja auringonvalolle vähemmän alttiin värin. Siksi sitä toivotaan pakkasten yhteydessä noin viiden senttimetrin verran.

– Pakkaskeliäkin tarvitaan jonkin aikaa, jotta jäädytettävän alueen maa on jäätynyt riittävän syvältä. Tämä tuo lumen lisäksi vakautta jään kestolle.

Jäänteossa on oleellista tehdä pohjatyöt kunnolla, jotta olosuhde olisi mahdollisimman hyvä pitkän aikaa ja jäänhoitoon käytössä olevat resurssit tulisivat hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

– Me haluamme tehdä jään sillä ajatuksella, että se kestäisi säänvaihteluita mahdollisimman hyvin ja olisi näin käyttäjien odotusarvon mukainen, Tervo jatkaa.

Mitä tehdään, jos lunta ei sadakaan?

– Lunta ei jäädä odottelemaan ikuisuuksia, vaan jäädytys aloitetaan lumettomuudesta huolimatta, mikäli pidemmän ajan sääennuste vain lupaa riittävän kylmää. Tämä ei ole tietystikään se paras vaihtoehto, mutta olosuhde pyritään tekemään silti mahdollisimman hyväksi, Tervo selkeyttää.

Tervon mukaan jäänhoito on ehkäpä se kaikkein säänvaihteluille alttein liikuntapaikkojen hoitotyö ja hoitoikkuna sääolosuhteiden puolesta on kuitenkin melko kapea. Pintajäädytyksen mahdollistamiseksi pohjien jäädytystä on tehtävä useamman kerran. Tätä tehdään kohteesta riippuen joko letkulla tai traktorin perässä olevalla vesisäiliöllä.

– Tämä ottaa yleensä aikaa useita päiviä, jotta jään vahvuutta pintahoidolle saadaan riittävästi. Pintajäädytystä, eli kuntalaisille tutumpaa ja näkyvämpää jäänhoitoa, ei voida tehdä lumisateella tai plussakelillä. Lumisateella tehty pintajään jäädytys pilaa jään lähes sataprosenttisella varmuudella, eikä tästä kyllä tule käyttäjiltä kiitosta.

Milloin ulkojäille päästään?

Jos vain pakkaset pysyvät sopivana pidemmällä aikavälillä, aloitetaan jäädytystä mahdollisimman pian.

– Virallisesti jäänhoitokausi alkaa 15.12., mutta kelien ja olosuhteiden ollessa suotuisat, aikaistetaan aloitusta. Nyt näyttää siltä, että ulkojääkautta päästäisiin aloittelemaan tuon päivän nurkilla, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen.

Liikuntapaikkojen hoidoista jäänhoito on toiminta-aikaan suhteutettuna kalleinta ja käytössä olevat resurssit ovat rajalliset.

– Jäänhoitotyöstä vastaa suurelta osin ulkopuolinen urakoitsija. Kunnalla ei ole omaa hoitokalustoa vesisäiliötä ja letkuja lukuun ottamatta, joten kunnan oman työn osuus jäähoidossa on käytännössä pohja- ja ylläpitojäädytys. Siksi jääalueiden valmistelu halutaan tehdä mahdollisimman laadukkaasti ja kestävästi, Laamanen täydentää.

Lisätietoa sekä ajankohtaiset kunnossapitotiedot ulkoliikuntapaikoista löydät Limingan Fluent-palvelusta, jonne pääset tästä linkistä.