Kunnanvaltuuston kokous -grafiikka, jossa kunnan logo

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen, hallituksen käsittelyyn uuden päiväkodin tilanne

Maanantaina pitämässään kokouksessa kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenilla ja johtaville viranhaltijoille, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Henkilöstökertomus vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi. Valtuutettuja keskustelutti henkilöstökyselyn alhainen vastausprosentti ja kokouksessa korostettiin tarvetta pitää kunta veto- ja pitovoimaisena työpaikkana.

Tulevaisuuteen kohdistuvana asiana valtuusto totesi sosiaali- ja terveyskeskuksen lisätilatarpeen.

– Kunnanvaltuusto päätti esittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle noin 500 neliön lisätilan rakentamista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina

Tulevana maanantaina kunnanhallitus pohtii uuden päiväkodin hankinnan tilannetta.

– Listalla on ehdotus hankinnan keskeyttämisestä, koska mahdolliseksi tarjouksen tekijäksi on ilmoitusmenettelyssä jäänyt jäljelle vain yksi tarjoajan soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten täyttävä ehdokas. Tämän vuoksi riittävän vertailutiedon saaminen ei ole mahdollista.

Lisäksi kunnahallitus käy läpi Limingan kunnan Fiksun liikkumisen suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on edelleen kehittää Liminkaa ekologisemmaksi, elinvoimaisemmaksi, turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi ja toimivammaksi.

– Suunnitelma sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteuttamispäätökset tehdään myöhemmin, Vilmunen päättää.

Esityslistaan pääset tutustumaan tarkemmin tästä linkistä.