Kokouskuva Liminka-logolla

Valtuusto päättää maanantaina talousarviosta ja -suunnitelmasta

Kunnanhallitus päätti esittää talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2024 kunnanvaltuustolle päätettäväksi muutamin muutoksin, kertoo kunnanjohtaja Pekka Rajala.

– Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mis­eu­rot jaettaisiin kahden vuoden sijasta kol­mel­le vuo­del­le, perustettavan uuden, kuntien omistaman Ruutikunnat Oy kautta. Yhtiö vuokraisi aluetta eri toimijoille tapahtumien järjestämiseen. Uuteen yhtiöön tulisi mukaan muitakin kuntia muun muassa Lumijoki. Listalle lisättiin myös Li­min­gan­jär­ven ve­si­tys­suun­ni­tel­ma.

Säästötoimenpiteenä kunnanhallitus esittää Ankkurilahden länsipuolen kunnallistekniikkarahojen poistamista ensi vuoden budjetista.

– Valtuusto käsittelee asiaa maanantaina ja tekee päätöksen tästä. Nettoinvestointien kokonaisumma ei saisi nousta nykyisestä.

Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa Poutalan asemakaavan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi muutoksella, että Kasitien suuntainen meluvalli korotetaan neljään metriin. Valtuuston hyväksyttävänä on maanantaina myös hyvinvointisuunnitelma. Esityslistaan voit tutustua tarkemmin tästä linkistä.

Kokousta voi seurata kunnan YouTube-kanavalta maanantaina 12.12. klo 17.00 alkaen. Pääset seuraamaan kokousta tästä linkistä. Linkki jaetaan myös kunnan Facebook-sivuilla.